Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Normativa sobre participació ciutadana

Els òrgans de participació ciutadana de l'Ajuntament d'Esplugues, el dret a la informació i a la participació i el foment de l'associacionisme estan regulats pel Reglament Orgànic Municipal (ROM). A continuació podeu trobar el contingut del ROM que fa referència a aquests àmbits. - L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha regulat les qüestions relatives a Participació ciutadana mitjançant el propi Reglament Orgànic Municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2010 i publicat integrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 51 de data 1 de març de 2010. - Seguidament s’incorporen les disposicions del Reglament Orgànic Municipal que regulen la Participació ciutadana. - Aquest Reglament Orgànic Municipal mantindrà la seva vigencia de forma indefinida, fins a la seva modificació o derogació.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B