Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Esplugues Horitzó 2020 (PMUS)

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Esplugues de Llobregat Horitzó 2020 (PMUS), aprovat inicialment per acord ordinari de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 18/03/2016 i aprovat definitivament al Ple municipal del 21/12/2016.

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) recull un conjunt d’actuacions a la ciutat per incentivar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic, amb el doble objectiu de tenir cura del nostre medi ambient i millor qualitat de vida.

Es va obrir un procés participatiu sobre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), posteriorment l’Ajuntament va aprovar inicialment el Pla, per acord ordinari de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 18/03/2016. A continuació, abans de la seva aprovació definitiva, es va obrir un període de 45 dies per tornar a recollir aportacions i suggeriments de la ciutadania, que es van poder fer fins al 31 de maig del 2016. El Pla va ser aprovat definitivament al Ple municipal del 21/12/2016.

Documents finals:

Presentació del PMUS (aprovació definitiva)

 

Programa d'actuacions PMUS Esplugues - Aprovació definitiva

 

Altra documentació del PMUS:

Presentació

 

Doc I - Memòria

 

Doc II - Programa d'actuacions

 

Doc III - Annexos

 

Doc IV - Document de síntesi

 

Doc V - Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)

 

Certificat Acord Junta de Govern Local de data 18/03/2016

 

A.2. Plànols anàlisi territorial i socioeconòmica

 

A.3.1. Plànols anàlisi de l'Oferta. Aparcament

 

A.3.1. Plànols Anàlisi de l'Oferta. Xarxa de Transport Públic

 

A.3.1. Plànols Anàlisi de l'Oferta. Xarxa de Vianants

 

A.3.1. Plànols Anàlisi de l'Oferta. Xarxa Viària

 

A.3.1. Anàlisi de l'Oferta. Xarxa de Vies Ciclistes

 

A.4. Plànols Anàlisi de la demanda

 

A.6. Plànols Diagnosi

 

Plànols Propostes

 

Procés de Participació Ciutadana

 

 

 

 

 


 


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B