Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Projectes en exposició pública

Mp pgm ambit industrial El Gall

Document aprovat provisionalment per emissió informe

Certificat Dictamen Ple + document tecnic.pdf — PDF document, 25001 kB (25602041 bytes)

ARE MONTESA

Annex 25 "Descontaminació de sòls" per sol.licitud informe a l'agència de residus de Catalunya

Llegir Més

MP PGM àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge Guadalupe i Ronda de Dalt

Aprovacio inicial de la Modificació General del Pla General Metropolità en l'àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge Guadalupe i Ronda de Dalt

Llegir Més

Aprovació inicial MP PGM àmbit entorn Hospital Sant Joan de Déu

Aprovació inicial de la Modificació puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Deu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat (Acord Ple Ajuntament 18/03/2020)

Llegir Més

Modificacio puntual del Pla General Metropolità àmbit masies Can Cadena i Ca l'Esteve

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de les masies de Can Cadena i Ca l'Esteve

Llegir Més

Modificació Projecte constructiu OE-08 Sector Finestrelles

Modificació del Projecte constructiu de l’obra extrasectorial OE-08, aprovat el setembre de 2005, del sector Finestrelles

Llegir Més

Aprovació inicial del Projecte de Reparcel.lació de l'ARE MONTESA

Documents Volum I i Volum II de la Reparcel.lació aprovats inicialment + Certificat acord Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques Montesa i Can Cervera, del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, d'aprovació inicial

Enllaç al Projecte Reparcelacio ARE MONTESA aprov ini.pdf — PDF document, 28 kB (29461 bytes)

Projecte de Reparcel.lació àmbit Sud Can Clota

Escriptura de Reparcel•lació Voluntària i constitució de Junta d'Apoderats per a la reparcel•lació, urbanització i la resta d'actuacions i actes d'execució urbanística del Text Refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit Sud del Barri de Can Clota, al municipi d'Esplugues de Llobregat

COPIA SIMPLE ESCRIPTURA INF PUBLICA.pdf — PDF document, 6416 kB (6570796 bytes)

Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització de l'ARE MONTESA

DOC1_MEMORIA_I_ANNEXES + DOC2_PLANOLS + DOC_3_i_4_PLEC_i_PRESSUPOST + Certificat acord aprovació inicial

Enllaç al Projecte Urbanitzacio ARE MONTESA aprov ini.pdf — PDF document, 28 kB (28989 bytes)

inici procediment d’alteració de la qualificació jurídica de tres finques propietat de l’ajuntament d’esplugues, ubicades a la plaça Santa Magdalena, núm. 16, 17 i 21

Dictamen Ple Ajuntament de data 18/11/2020 d'inici procediment d’alteració de la qualificació jurídica de tres finques propietat de l’ajuntament d’esplugues, ubicades a la plaça Santa Magdalena, núm. 16, 17 i 21

CERTIFICAT.pdf — PDF document, 197 kB (202417 bytes)

Modificació del Pla especial d'equipaments de l'illa compresa entre els carrers Gaspar Fabregas, Doctor Turró, Av. Isidre Martí i carrer Lluis Millet

Modificació del Pla especial d'equipaments de l'illa compresa entre els carrers Gaspar Fabregas, Doctor Turró, Av. Isidre Martí i carrer Lluis Millet a Esplugues de Llobregat redactat per l'estudi GRAM ARQUITECTURA I URBANISME SLP i promogut per CEL URBA, SL

Certificat acord JGL 18-12-20 + Projecte aprov ini.pdf — PDF document, 8311 kB (8510978 bytes)

Conveni Urbanístic

Conveni urbanístic subscrit entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i SACRESA TERRENOS 2, SL, PORTA DIAGONAL, SLU, i CAUFEC, SA

Llegir Més

MP PGM al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA (regulació zona 101 dels sistemes)

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità, al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres extrasectorials,

Llegir Més

Aprovacio inicial Projecte Urbanització sòls 6b, 6c i 5a MP PGM àmbit Sud Can Clota

Aprovació inicial del Projecte d’urbanització dels sòls 6b, 6c i 5a a la MPG de l’àmbit sud de can Clota, corresponents a la compleció del parc dels Torrents i la seva connexió amb el parc de la Solidaritat.

Llegir Més

Aprovacio inicial Pla Especial d’Equipaments Escola Formació Professional al carrer Laureà Miró, 1-5 i carrer Caquis, 2-10

Aprovació inicial del Pla Especial d’Equipaments Escola Formació Professional al carrer Laureà Miró, 1-5 i carrer Caquis, 2-10

Llegir Més

Concessio admin. Passera Sant Joan de Deu

Pla Millora Urbana de l’Illa delimitada pels carrers Sant Salvador, Esmaragda, Verge de Guadalupe i Mestre Joan Corrales, a Esplugues de Llobregat

Pla Millora Urbana de l’Illa delimitada pels carrers Sant Salvador, Esmaragda, Verge de Guadalupe i Mestre Joan Corrales, a Esplugues de Llobregat. Certificat Acord JGL 26/11/21 + document aprovat inicialment

Llegir Més

Projecte carrer gall

MILLORA GALL.rar — application/rar, 32740 kB (33525870 bytes)

Aprovació inicial 2a Modificació Pla Especial American School

Aprovació inicial de la la 2a Modificació del Pla Especial d’Equipaments Sector Avinguda la Miranda, carrer Balmes i Via Augusta – The American School of Barcelona,

Llegir Més

Modificació Text Refos del Projecte de Reparcel.lació del Sector Finestrelles

Aprovació inicial de la Modificació del Text Refós del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA

Llegir Més

Projecte d’urbanització de la Modificació puntual del PGM de connexió del carrer de Manuel Florentin Pérez amb la Via Augusta

Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la Modificació puntual del Pla general metropolità de connexió del carrer de Manuel Florentin Pérez amb la Via Augusta

Llegir Més

Projecte de reparcel.lació MP PGM connexió Manuel Florentin - Via Augusta

Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació delimitat per la Modificació puntual de PGM de connexió del carrer Manuel Florentin Pérez amb la Via Augusta, a Esplugues de Llobregat

Llegir Més

Projecte basic passera Sant Joan de Déu

PROJECTE BÀSIC DE LA FASE 2B DEL NOU PEDIÀTRIC CÀNCER CENTER DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA PASSERA SOBRE EL CARRER DE SANTA ROSA QUE UNIRÀ L’EDIFICI DEL PEDIÀTRIC CÀNCER CENTER I L’EDIFICI PRINCIPAL DE L’HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU, SITUATS A COSTATS OPOSATS DEL CARRER.

Llegir Més

Memoria justificativa exercici activitat econòmica de comercialització, producció, explotació, manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació pública d’energia

Dictamen Ple 16/03/22 Presa en consideració de la Memòria justificativa de l’exercici d’activitat econòmica de comercialització, producció, explotació, manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació pública d’energia

Llegir Més

PMU àmbit Unitat 01 Modificació PDU ARE MONTESA

Aprovació inicial del Pla de Millora de l’àmbit de la Unitat 01 de la Modificació del PDU de l’ARE MONTESA

Llegir Més

Projecte Urbanització MP PGM connexió C Manuel Florentin amb la Via Augusta (Aprovacio definitiva)

Certificat acord JGL 29/07/2022 i document aprovat definitivament

APROV DEF PU MANEL FLORENTIN-VIA AUGUSTA.pdf — PDF document, 62 kB (64223 bytes)

Projecte de Reparcel.lació MP PGM connexió C Manuel Florentin amb la Via Augusta

Certificat acord JGL 29/07/2022 + Document aprovat definitivament + Informe de Validació Cadastral

Llegir Més

Aprovació inicial Pla Especial Equipaments construcció residència assistida gent gran

Pla Especial d’Equipaments per a la construcció d’una Residència Assistida per a Gent Gran a la cantonada dels carrers Àngel Guimerà, Josep Argemí i Gaspar Fàbregas,

Llegir Més

Reparcel.lació voluntària Av. Jacint Esteva, 112

Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació Voluntària del Polígon d’Actuació delimitat pel Pla Especial de Concreció d’Ús i Ordenació Volumètrica de la finca de l’Av. Jacint Esteva i Fontanet, 112, a Esplugues de Llobregat

PROJ APROV INI signat.pdf — PDF document, 7016 kB (7185125 bytes)

Concessió d'ús privatiu del domini public part subsòl ZV Av. Ahrensburg, Jacint Esteva Fontanet i Av. Països Catalans

CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DE PART DEL SUBSÒL DE LA ZONA VERDA SITUADA ENTRE L’AVINGUDA D’AHRENSBURG, JACINT ESTEVA FONTANET I PAÏSOS CATALANS

Llegir Més

Consulta prèvia del document de la Modificació de Pla general metropolità a l’àmbit discontinu “Tres Molinos – Pla parcial Gall”. Esplugues de Llobregat

Consulta prèvia del document de la Modificació de Pla general metropolità a l’àmbit discontinu “Tres Molinos – Pla parcial Gall”.

Llegir Més

Consulta Pública Modificació Puntual de PGM àmbit finca equipaments comunitaris (7b) confluència Av. Ahrensburg i carrer Casal Sant Jordi

Consulta pública Modificaciò puntual del Pgm en l'àmbit de la finca qualificada d'equipaments comunitaris, clau 7b, situada a la cantonada de l'Avinguda d'Ahrensburg i el carrer del Casal de Sant Jordi al municipi d'Esplugues de Llobregat

Memoria.pdf — PDF document, 254 kB (260859 bytes)

MP PGM àmbit finca qualificada 7b al sector Finestrelles (cantonada Av. Ahrensburg i Casal Sant Jordi)

Aprovació inicial MP PGM en l’àmbit de la finca qualificada d’Equipaments Comunitaris clau 7b al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA – Cantonada de l’Av. Ahrensburg i carrer Casal de Sant Jordi, d’Esplugues de Llobregat

Llegir Més

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B