Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Normativa urbanística

En aquest apartat es descriuen les normes aprovades per l’Ajuntament en matèria d’urbanisme (ordenances municipals d’usos, d’obres, ...), així com la seva tramitació i regulació material.

La normativa estatal i autonòmica en matèria d’urbanisme es pot consultar en el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya i també en el Planejament urbanístic refós de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


Les ordenances i reglaments locals es troben publicades a continuació:

Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

Ordenança reguladora de la previsió de places d'aparcament en edificis de nova construcció o resultants d'actuacions de rehabilitació

Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública.

Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives

Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança reguladora de guals

Ordenança tipus reguladora dels establiments de serveis telefònics, telemàtics i internet per a usos públics.

Ordenança sobre captació solar tèrmica.

Ordenança sobre conservació i seguretat dels paraments exteriors

Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries.

Ordenança reguladora de la instal·lació d'infraestructures de telecomunicació.

Ordenança general de serveis funeraris

Reglament del Cementiri municipal d'Esplugues de Llobregat

Reglament de quioscos

Ordenança municipal per la que s'estableixen disposicions complementàries del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del codi d'accessibilitat


© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat