Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

REFORMA FISCAL

Informació i suport per a les entitats per fer front a la Reforma Fiscal impulsada pel Govern Central.

Últimes novetats sobre la Reforma Fiscal

1. Impost de Societats (actualització informació a 28 de febrer)

Finalment, el Govern Central, com s'havia anunciat ha aprovat el passat 28 de febrer una modificació que permet que, en determinades condicions, les entitats amb ingressos inferiors a 50.000,00 € quedin exemptes de l'impost de societats.

Aquesta modificació s'ha inclòs a l'article 7 del Reial Decret- llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

Amb aquesta modificació, el govern recupera els 3 supòsits d'exempció de l'Impost de Societats anteriors a la reforma fiscal, però en rebaixa els límits de manera que ara queden exemptes de presentar l'impost, únicament, les entitats amb ingressos de menys de 50.000,00 €, sempre i quan:

1. Tots els ingressos no exempts que s'obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció.

2. Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000,00 € anuals.

Si teniu ingressos procedents de vendes de béns i/o de serveis, com que no tenen retenció, esteu obligats a presentar Impost de Societats, i també a portar comptabilitat de doble partida, sigui quin sigui el seu volum (fins i tot , una factura o rebut d'1 euro)

Això no ha canviat, és igual que a la normativa anterior. Per tant, si a l'any 2014 vau cobrar pels serveis, esteu obligats a presentar declaració al juliol del 2015.

Us deixem, a sota,  diferents documents de consulta i suport. Entre ells trobareu informació relativa a l'Impost de Societats i un exercici pràctic que us permetrà averiguar, en cas de dubte, si ho heu de presentar.

Rrecordeu que podeu fer les demandes de suport sobre aquest tema a Suport Associatiu a través de l'adreça de correu electrònic info@suport.org

2. Obligació de presentar el Model 347 - Declaració anual informativa d'operacions amb tercers

Després de diverses consultes a Hisenda, totes elles telefòniques, i també contactes personals amb responsables de Delegacions, arribem a la conclusió de que sembla ser que l’eliminació d’aquest límit (3.005,06) només afecta les pròpies AAPP i no a les entitats receptores de les subvencions, tot i que no tenim cap document escrit que ho garanteixi. Fins a dia d’avui, tampoc hi ha cap doctrina publicada respecte a com s’interpretarà des de l’Agència Tributària, però tot apunta en aquest sentit.

Per tant, les entitats només haurien de declarar les subvencions que superessin l’import límit de 3.005,06 €

Per a qualsevol dubte al respecte podeu adreçar-vos a info@suport.org o bé a través dels tècnics/tècniques municipals habituals.

Guia de confecció del model 347

Model de fitxer senzill en format excel

Informació actualitzada Impost de Societats (doc)

Informació actualitzada Impost de Societats (pdf)

Questionari per averiguar, en cas de dubte, si heu de presentar Impost de Societats (doc)

Questionari per averiguar, en cas de dubte, si heu de presentar Impost de Societats (pdf)

Presentació  xerrades informatives sobre Reforma Fiscal (anterior a la modificació realitzada pel Govern Central sobre l'Impost de Societats el 28 de febrer de 2015)

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B