Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Canals Participatius

A banda dels órgans estables de participació i dels mecanismes que afavoreixen l'organització i el funcionament dels diferents espais de participació, la ciutadania també té la possibilitat de donar a conèixer la seva opinió o els seus suggeriments i queixes, si s'escau, respecte a temes que els preocupen, a través dels diferents canals establerts a tal efecte.

> L'alcaldessa als barris

Trobades informals entre l'alcaldessa i els veïns i veïnes dels diferents barris, prèviament convocats, amb la finalitat d'intercanviar opinions, conèixer de primera mà les necessitats i inquietuds del veïnat i tractar de consensuar i prioritzar les accions municipals al barri.

MÉS INFORMACIÓ...

> Audiència pública del Pressupost Municipal

D'acord amb l'article 107 del Reglament d'Organització Municipal, cada exercici es presenta en audiència pública el Pressupost Municipal amb la finalitat d'informar-ne la ciutadania i escoltar les propostes de les persones assistents.

Es convoca, normalment, l'últim trimestre de l'any.

> Participar al Ple Municipal

1. Formulació de propostes ciutadanes al Ple Municipal:

Podran sol·licitar-ho les entitats i associacions cíviques inscrites al Registre Municipal d'entitats i propostes individuals que tinguin el suport de 200 signatures de ciutadans i ciutadanes majors d'edat i empadronats/des a Esplugues.

2. Sol·licitud d'intervenció al torn de precs i preguntes

Dret del públic assistent al Ple Municipal a formular per escrit precs i preguntes sobre temes d'interès municipal.

> Dóna'ns la teva opinió

Enquestes mensuals sobre un tema concret tractat àmpliament a la revista EL PONT d'Esplugues. L'objectiu és conèixer l'opinió de la ciutadania per millorar  serveis i activitats promoguts des de l'Ajuntament.

Podeu accedir-hi a través d'un codi QR a EL PONT o des de la pàgina principal d'aquesta pàgina web.

> Queixes i suggeriments

Canal on es poden formular queixes, incidències i/o suggeriments per a la millora de la nostra ciutat. En 10 dies rebreu una resposta.

MÉS INFORMACIÓ...

> Tribuna oberta  de la revista municipal EL PONT d'Esplugues

EL PONT d'Esplugues ofereix un espai anomenat Tribuna Oberta per publicar les cartes de la ciutadania adreçades a la seva redacció.

MÉS INFORMACIÓ...

> Telèfon gratuït d'atenció a la ciutadania 900 30 00 82

Podeu adreçar-vos-hi per demanar aclariments o informació referent a qualsevol àmbit de la ciutat. Fora de l'horari d'atenció, deixeu el vostre nom i telèfon i al dia següent es posaran en contacte amb vosaltres.

MÉS INFORMACIÓ...

> Contactar amb els representants polítics municipals

Directori polític amb les dades de contacte i àmbits de treball dels representants polítics municipals.

MÉS INFORMACIÓ...

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B