Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

E-petition

Amb el sistema d'e-petition, o recollida electrònica de peticions individuals o col·lectives, els ciutadans poden expressar més ràpida i directament els seus interessos a les administracions.

En aquesta pàgina trobareu els enllaços per trobar els diferents enllaços e-petition o a les Comissions de Peticions:

Parlament Europeu

La petició pot contenir una sol·licitud particular, una queixa o observació relativa a l'aplicació del Dret comunitari, o una crida dirigida al Parlament Europeu perquè prengui posició davant un assumpte concret. Aquestes peticions donen al Parlament l'oportunitat de cridar l'atenció sobre qualsevol violació dels drets de la ciutadania europea comesa per un Estat membre, per una autoritat local o una altra institució.

La manera de presentar una petició és molt senzilla: per correu postal o per via electrònica a través d'un formulari al qual s'accedeix des de la pàgina web dissenyada amb aquesta finalitat

Parlament de Catalunya

L'e-petició és la petició que els ciutadans fan al Parlament en exercici del dret de petició individual o col·lectiva, utilitzant els mitjans electrònics per a la presentació i per a les comunicacions amb la Comissió de Peticions, òrgan competent per a tramitar les peticions.

En aquest enllaç trobareu informació sobre les e-peticions o peticions electròniques adreçades al Parlament de Catalunya i l'accés per fer una nova e-petició, així com la possibilitat de consultar les últimes e-peticions realitzades.

 

Congrés dels Diputats

Enllaç a la pàgina web de la Comisión de Peticiones, una Comissió permanent no legislativa.

La presentació de les peticions es pot fer de manera directa, en persona o a través de tercers, en l'horari de Registre General de la Cambra (BOCG Congreso, serie D, núm. 1, de 12/04/2000) o mitjançant la seva remissió per correu.

La comissió de Peticions del Congrés elabora un informe amb el resum de peticions que es van estudiant, però no és accessible a través del web de la cambra.

 

Senat

Per escriure a la Comisión de Peticiones del Senat, fer clic aquí.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B