Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Reallotgem

SuperheaderWEBREALLOTGEM.png

subHEADERSweb2REALLOTGEMLLOGARHABITATGEBUIT.png

Reallotgem.cat és un programa impulsat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per llogar pisos privats buits amb l'objectiu d'allotjar les famílies que tenen informe favorable de la Mesa d'emergències.

 

subHEADErquinsrequisitshadecomplirhabitatge.png

1. Estar al municipi d'Esplugues.

2. Disposar de cèdula d'habitabilitat vigent.

3. Estar en condicions que permeti ser ocupat de manera imminent i tenir d'alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d'alta.

4. Tenir una superfície màxima útil de 90 . S'admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90 m².

 

subHEADERSREALLOTGEMQUINESSONLESCONDICIONS.png

· Un cop fetes totes les verificacions, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d'arrendament amb la persona propietària de l'habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans. El contracte tindrà una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica).

· L'import màxim de la renda mensual dels contractes de lloguer s'ajustarà als límits establerts per la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges. Al següent enllaç pots veure quin seria l'import: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

· En el moment de la signatura, l'Agència tramitarà el pagament en una sola vegada de la renda dels primers 18 mesos de contracte i la fiança.

· L'habitatge es lloga buit, sense mobles.

 

subHEADERSweb2TINCDUBTESONEMPUCDIRIGIR.png

· A la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge tens la informació ampliada: Programa REALLOTGEM.CAT

· Pots trucar a l'Oficina Local d'Habitatge, al telèfon 93.371.33.50 i preguntar per l'Alba Mercader o la Gemma Barba o escriure un mail a oficinahabitatge@esplugues.cat

 

També pots consultar el document on recollim tota la informació sobre el programa amb més detall aquí.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B