Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Ajut per a persones grans - pagament lloguer 2021

headerhabitatgesubvenciogentgranpagamentlloguer.png

Aquesta és una subvenció atorgada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

AJUT_LLOGUER_BENEFICIARIES.png

Les persones que l'any natural de la convocatòria (2021), tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

 

AJUT_LLOGUER_REQUISITS.png

- Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria.

- Estar empadronat/da a l’habitatge.

- No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

- S’estableixen uns límits màxims d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

- Imports màxims de lloguer mensual. Demarcació de Barcelona: 800 euros.

- Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.

- Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

- Al rebut ha de constar com a mínim: la identificació de qui paga, de qui cobra, l’import del lloguer i la mensualitat corresponent.

Per a més informació, consulteu les bases reguladores, al darrer apartat.

 

AJUT_LLOGUER_IMPORT.png

L'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 200 euros i d'un mínim de 20 euros.

 

AJUT_LLOGUER_QUAN.png

Del 6 de març al 30 d'abril de 2021.

 

AJUT_LLOGUER_INCOMPATIBILITATS.png

Aquesta subvenció és incompatible, per les mateixes mensualitats de l'any en curs amb altres ajuts provinents d'altres administracions públiques o altres entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat.

 

AJUT_LLOGUER_COM.png

Al següent enllaç trobaràs tota la informació de l’ajut i la sol·licitud:

ACCÉS AL TRÀMIT

BASES

CONVOCATÒRIA

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B