Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Es posa en marxa la línia de finançament de la Generalitat per a comerços i autònoms.

El Departament d’Empresa i Ocupació, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), ha posat en marxa una línia de finançament per reactivar l’economia catalana i facilitar l’accés al crèdit al teixit empresarial català.

 

Els crèdits s’adrecen al finançament de despeses d’inversió i també de circulant, d’un import mínim de 10.000 euros i un màxim de 100.000 euros per beneficiari.
L’Institut Català de Finances respondrà del 70% del principal pendent de cadascun dels préstecs formalitzats a través de les entitats financeres col·laboradores.
Els beneficiaris són: autònoms, micro, petites i mitjanes empreses exclusivament de l’àmbit del comerç, amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat en el cas dels autònoms, o que estiguin legalment constituïdes, d’alta d’activitat i inscrites als registres corresponents en el cas de les micro, petites i mitjanes empreses.
Característiques:
•Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 5,75 punts.
•Import: L’import del préstec serà, com a mínim, de 10.000 euros i màxim de 100.000 euros per beneficiari.
•Termini: El termini màxim del préstec és de 5 anys.
•Carència d’amortització: 2 anys, inclosa en el termini.
•Desemborsament: El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.
•Garanties: aquelles que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació, d’acord amb els seus criteris interns d’avaluació de riscos. Addicionalment, de totes les operacions formalitzades, l’ICF n’assumirà el 70% del principal viu del préstec.
•Comissions: Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, excepte la comissió d’obertura, d’un 0,5% de l’import del préstec formalitzat.
Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances (ICF).
La comercialització de la línia i la distribució dels préstecs a les empreses es durà a terme a través de Banc Sabadell i Caixa Bank, que avaluaran en cada cas la viabilitat financera del projecte.
El termini màxim de presentacions de sol·licituds romandrà obert fins al 31 de desembre de 2014 o fins a l’exhauriment del pressupost.

Per més informació:

http://www.ccam.cat/ca/Cos/serveistramits:financament

Tel: 93.484.99.09

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat