Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Atenció integral a les famílies

Els infants, adolescents i llurs famílies experimenten al llarg dels seus procés vitals canvis, dificultats, necessitats o conflictes, que afecten a la seva vida quotidiana i que poden, en alguns casos, presentar dificultats per assumir les seves funcions.

 

En ocasions és necessari l’orientació, el suport i el acompanyament professional per superar aquestes situacions de vulnerabilitat en que es troben les famílies davant d’un fet que no poden afrontar per sí mateixos.

 

Per donar resposta a aquestes necessitats,  l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha creat el programa de prevenció i suport a les famílies: Servei d’atenció integral a les famílies, des de una nova visió, centrada en enfortir les seves capacitats i en l’adquisició de noves habilitats que facilitin las relacions familiars.

Aquesta atenció es desenvolupa mitjançant actuacions de caire preventiu i soci-educatiu, destinades a la promoció de les bones pràctiques parentals per millorar l’estructura familiar i la dinàmica relacional familiar.

L'accés als serveis és mitjançant valoració dels serveis socials.

 

Els serveis que conformen aquesta atenció integral són:

 

  • Espai de suport terapèutic familiar “CUIDEM“

S’ofereix teràpia familiar amb la finalitat de promoure canvis i ajudar les famílies a establir relacions saludables.

 

  • Espai de suport educatiu als nens i nenes “PER A PETITS“

S’ofereix ajut psicopedagògic per a nens i nenes de 6 a 18 anys.

 

  • Espai de formació per a pares, mares, tutors i tutores “ESCOLA DE PARES I MARES”

Tallers i xerrades-col·loqui, per aportar coneixements, habilitats i estratègies i millorar les capacitats dels pares i mares per fer front a l’educació dels seus fills i filles.

 

  • Servei d’Atenció Domiciliaria “SAD“

En aquells casos més desfavorits, i que requereixin una intervenció més intensiva, hi ha la possibilitat de fer una intervenció directa al domicili.

 

  • Servei de Mediació Familiar

La mediació familiar és un mètode de gestió de conflictes amb l’objectiu d’aconseguir una sortida pacifica als conflictes generat en la convivència  familiar.

 

  • Centre de Intervenció Espezialtzada “CIE”

Ofereix atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles afectades per processos de violència masclista.

 

  • Centre d’Atenció a les Drogodependències “CAS“

Ofereix atenció a menors consumidors de substàncies additives i orientació i suport a pares i mares.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B