Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Fites assolides en Bon Govern i Transparència

Albert Comellas - CDC

Una més de les responsabilitats de govern on hi aportem la nostra feina i experiència és en la Transparència i Bon Govern, amb el regidor Santi Siquier com a adjunt a l’alcaldia. Aquesta va ser una de les concrecions del pacte de govern, on s’hi recullen els punts pertinents dels dos programes electorals.

Gràcies a la tasca constant de l’equip de govern s’ha habilitat recentment el Portal del Govern Obert i Transparència (adreça: https://www.seu-e.cat/ca/web/espluguesdellobregat). Hi ha totes les dades rellevants que marca la llei catalana: convenis, subvencions, declaracions d’interessos etcètera. S’han fet públiques també les nostres agendes, on els regidors us informem de les trobades que mantenim amb veïns, entitats, agents socials i econòmics.

I en l’àmbit del Bon Govern, hem aprovat per unanimitat el nou Codi del Bon Govern, que esdevé d’obligatori compliment. S’hi regula, entre d’altres:
-    Afavorir la participació i la implicació de la ciutadania i les entitats associatives en el Consell de Ciutat i els Consells Sectorials,
-    Publicar els procediments i criteris de concessions de subvencions i ajudes,
-    Els compromisos ètics per evitar conflictes d’interessos dels polítics i dels tècnics,
-    El Règim de incompatibilitats, les declaracions d’activitats i béns dels polítics,
-    El retiment públic de comptes de les assignacions econòmiques als grups polítics.

Molts d’aquests aspectes ja s’han encetat aquest mandat, com heu pogut comprovar enguany a l’hora d’elaborar amb la vostra participació el Pla d’Actuació Municipal, el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i el proper Pacte per a la Reactivació Econòmica i Ocupació de Qualitat.

Com a nova eina de comunicació amb la ciutadania, s’ha habilitat l’adreça de correu electrònic bongovern@esplugues.cat, on podeu exposar dubtes, queixes, suggeriments, possibles conductes irregulars o incompliments de les normes. Aquestes aportacions seran tractades a una Comissió de seguiment.

Encontraréis la versión en castellano de este artículo en la pàgina / The English version may be found at the address:
www.ConvergentsEsplugues.Cat

Albert Comellas (CDC)  El Pont d'Esplugues - Abril 2016

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat