Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Entre totes, tot

CUP

“Preus i condicions de venda; Les persones consumidores tenen dret a rebre informació suficient i fàcilment accessible sobre els preus, les tarifes, les condicions de venda i els conceptes que incrementin el preu”
Article 126-6 de la llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya

Fa un any, la CUP proposàvem la implementació de criteris progressius a les tarifes de preus de la piscina municipal descoberta.

Aquesta moció, a petició de l’equip de govern, va quedar diluïda a un estudi amb el compromís d’aplicar aquelles propostes que fossin assumibles per la temporada 2016. Aquest estudi, que ha trigat 10 mesos en arribar, recull una ínfima part de la moció, on proposàvem reduccions en funció dels següents criteris:

- Ingressos del nucli familiar, tenint en consideració les famílies amb membres a l’atur, cobrant algun tipus d’ajut, i excloent-ne del pagament a aquelles famílies amb membres a l’atur que ja no cobren cap prestació.
- Càrregues familiars, així com famílies monoparentals. Reducció progressiva del preu a partir del segon menor de 14 anys del nucli familiar (el 2on menor gaudiria d’un descompte del 50%, el 3er d’un 70% i gratuït a partir del 4rt)
- Establint franges horàries, permetent reduccions del cost als usos de mitja jornada (matí/tarda, i sobre tot els matins feiners a causa de la limitació d’ús de l’espai).

L’estudi, però, ho va limitar a una reducció de preu per a l’entrada simple  –equivalent al preu reduït per a menors i gent gran amb targeta rosa– per a famílies monoparentals i aturats (les famílies que depenen de persones a l’atur en queden excloses).
Això, ja de per si insuficient, s’agreuja quan veiem que ha començat la temporada d’estiu i no s’han donat a conèixer ni aplicat aquestes reduccions. A més, a l’accés a les piscines (gestionades per Duet Esports, una empresa privada), no hi ha cap taulell amb els preus visibles, fet que incompleix el Codi de Consum.

I és per això, i perquè volem facilitar la feina a l’equip de govern, per no dependre d’informes tècnics i puguin tenir la informació de primera mà, que proposem a totes les usuàries d’aquest servei públic, que haurien estat beneficiàries per algun dels criteris esmentats, que demanin el full de reclamacions i hi facin constar;
A quin dels criteris de tarifació social s’acollirien, si l’equip de govern hi hagués posat la voluntat política a la que es va comprometre.

La demanda del reintegrament de la part que han hagut de pagar de més durant aquesta temporada, en els casos de les (poques) usuàries que s’haurien pogut beneficiar de la reducció proposada per l’equip de govern i que, a 22 de juliol, encara no ha estat aplicada.

CUP  El Pont d'Esplugues - Setembre 2016

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B