Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Certeses del Pla Porta BCN

Eduard Sanz - PSC

El Pla Porta BCN o caufec aprovat definitivament al 2004 per la Generalitat de Catalunya, ha evolucionat en els darrers anys a un ritme lent.  Darrerament la propietat dels terrenys ha recuperat la iniciativa per desenvolupar aquest planejament que des de l’ajuntament hem vist sempre com una possibilitat d’endreçar i urbanitzar una zona que no disposava de  vials, serveis, zones verdes, habitatges o equipaments. Per altra banda suposarà la creació de noves oportunitats d’ocupació per a la ciutadania, un impuls econòmic a la ciutat, i l’atracció de noves activitats que, gràcies als impostos derivats, enfortiran la capacitat municipal de millorar els serveis que es presten al conjunt dels espluguins i espluguines. L’Habitatge sortint, es fa bàsicament a través de promocions de blocs d’habitatges plurifamiliars, sent aquesta opció molt més sostenible des de tots els punts de vista que no la previsió inicial d’habitatge unifamiliar. Tanmateix, el pla garanteix la protecció del Parc Natural de Collserola i ofereix una zona verda de transició entre la zona poblada i el propi parc.

Des del PSC pensem que el pla reverteix en positiu a la nostra ciutat i és important donar arguments del perquè. Algunes de les accions concretes que constaten allò que he referit anteriorment, assumides per la propietat i sense cost per l’Ajuntament, són:

- Soterrament de torres elèctriques d’alta tensió
- Cessió gratuïta a l’ajuntament de 132 habitatges de protecció oficial i altres cessions de sostre comercial i terciari, construïts
- Zona de parc urbà de transició amb Collserola de 81.733 m2
- Nous vials, zones verdes i equipaments comunitaris (305.313 m2 – el 77% del total)
- Nou Centre Comercial amb espais d’oci a Laureà Miró (al costat del Mossos)
- Nova urbanització gratuïta de tota la plaça Josep Català i Avinguda Països Catalans, i altres vies per un import total de 7,2 MEUR

Són algunes de les raons (no totes per límit d’espai) per les que estem convençuts que el pla significa noves inversions i un millor futur per a la nostra ciutat, que conviu dins de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Eduard Sanz  El Pont d'Esplugues - Novembre 2016

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B