Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Principis estratègics

Els principis estratègics han d'orientar la nostra manera de fer les coses, la nostra gestió. Són els següents:

SERVIR AMB COMPROMÍS

El propòsit d'aquest principi és posar la ciutadania en el centre de la gestió i de la seva millora continuada.

El seu desenvolupament requereix:

 1. Conèixer les necessitats i expectatives de la ciutadania i traduir-les en compromisos de servei.
 2. Millorar els serveis i els processos de producció per tal de complir els compromisos de servei amb la ciutadania.
 3. Retre compte als ciutadans i ciutadanes respecte al nivell de compliment dels compromisos.
 4. I, revisar-los i millorar-los periòdicament, per tal d'anar satisfent les necessitats canviantsde la ciutadania.

 

GESTIONAR PER PROCESSOS

El propòsit d'aquest principi és gestionar d'una manera més integral i coherent. Un resultat desitjat d'aconsegueix més eficientment quan les activitats i recursos relacionats es gestionen com un procés.

El seu desenvolupament requereix:

 1. Identificar i definir els processos que resulten crítics per aconseguir els resultats més rellevants de la Corporació.
 2. Nomenar els responsables de la gestió i millora de cada procés, donant-los-hi l'autoritat necessària sobre totes les activitats implicades en el seu procés, independentment dels departaments en els quals es realitzi.
 3. Gestionar els processos per tal d'orientar l'organització cap a l'assoliment dels resultats desitjats.
 4. Avaluar periòdicament els resultats dels processos i aplicar les accions correctores i preventives necessàries per eliminar o minimitzar les desviacions que es produeixin

 

GESTIONAR LES PERSONES

El propòsit d'aquest principi és desenvolupar tot el potencial de les persones de l'organització.

En una organització com la nostra, fonamentalment prestadora de serveis, els procediments establerts per assegurar uns estándards de servei adequats no són suficients. Cal assegurar també la capacitació i motivació de les persones.

Per desenvolupar tot el seu potencial, les persones han de saber fer, poder fer i voler fer.

Per saber fer volem millorar continuament la seva formació i el seu desenvolupament professional.

Per poder fer els posem a la seva  disposició diferents sistemes de participació (grups de canvi, equips de millora, etc.)

Per voler fer actuem principalment en dos àmbits de la gestió de les persones: la comunicació interna i l'aplicació d'incentius i reconeixements.

 

GESTIONAR BASANT-NOS EN FETS I DADES

El propòsit d'aquest principi és potenciar l'ús de la informació i el coneixement per millorar la presa de decisions en tots els nivells de l'organització.

El seu desenvolupament requereix:

 1. Conèixer les necessitats d'informació per assolir els resultats més rellevants en tots els àmbits i nivells de l'organització.
 2. Nomenar responsables per garantir la disponibilitat de la informació i assegurar el seu ús en la presa de decisions.
 3. Garantir l'acompliment de cicles d'aprenentatge i millora en el conjunt de l'organització, en els equips i en les persones.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B