Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

EXPEDIENTS DE SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2020 NC

Quadre expedients acces informació 2020_vmaig22.csv — text/comma-separated-values, 2 kB (2513 bytes)

Continguts del fitxer

;;;EXPEDIENTS DE SOL�LICITUD D'ACC�S A LA INFORMACI� P�BLICA 2020;;;;;
En el transcurs de l'any 2020 han entrat 4 peticions de Sol�licitud d'acc�s a la informaci� p�blica mitjan�ant model normalitzat, en les condicions que estableix l'article 27 de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transpar�ncia, acc�s a la informaci� p�blica i bon govern. Malgrat aix�, a la vista del contingut de peticions d'informaci� efectuades mitjan�ant inst�ncia gen�rica s'han obert altres expedients d'acc�s a la informaci� p�blica:;;;;;;;;
N�M. EXPD;CANAL PETICI�;INST�NCIA;UNITAT RESPONSABLE;DATA PETICI�;COMUNICACI�/ RESOLUCI�;CANAL COMUNICACI�;RESULTAT; OBSERVACIONS
2020/1782/1314;Normalitzada;2640;Serveis Juridics;11/02/2020;13/02/2020;Registre telem�tic;Informaci� lliurada;Acc�s al Pla d'Igualtat
2020/3917/1314;Normalitzada;7749;Unitat Juridicoadministrativa de Territori;11/05/2020;12/05/2020;Registre telem�tic;Informaci� lliurada;Documentacio habitatge
2020/4568/1314;Normalitzada;8734;Unitat Juridicoadministrativa de Territori;09/06/2020;10/07/2020;Registre telem�tic;Informaci� lliurada;Dades d'expedient d'obres
2020/3930/1314;Gen�rica;7162;Unitat Juridicoadministrativa de Territori;10/05/2020;12/05/2020;Registre telem�tic;Informaci� lliurada;Documentaci� edifici
2020/8659/1314;Gen�rica;200116383292;Unitat juridicoadministrativa de Territori;05/10/2020;02/11/2020;Registre telem�tic;Informaci� lliurada;Dades d'expedient d'activitats
2020/9952/1314;Gen�rica;17742;Unitat juridicoadministrativa de Territori;23/10/2020;14/01/2020;Registre telem�tic;Informaci� lliurada;Consulta correspond�ncia administrativa
2020/9245/1314;Gen�rica;16855;Unitat juridicoadministrativa de Territori;14/10/2020;11/11/2020;Registre presencial;Informaci� lliurada;consulta dades telef mobil
2020/11065/1314;Normalitzada;20.006;Unitat juridicoadministrativa de Territori;19/11/2020;22/12/2020;Registre telem�tic;Informaci� lliurada;Dades expd obres
2020/11518/1314;Gen�rica;19.841;Servei d'Esports;17/11/2020;01/12/2021;Registre presencial;Informaci� lliurada;Normativa us esportiu espai p�blic
2020/11638/1314;Gen�rica;20.724;Servei d'Urbanisme;27/11/2020;08/01/2021;Registre telem�tic;Informaci� lliurada;Pisos turistics per ABS
2020/11429/1314;Gen�rica;20854;Unitat juridicoadministrativa de Territori;30/11/2020;05/02/2021;Registre presencial;Informaci� lliurada;Dades expd obres
2020/12187/1314;Gen�rica;22578;Servei d'Urbanisme;15/12/2020;05/02/2021;Registre presencial;Informaci� lliurada;Projecte urbanistic
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B