Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2015

1.- PRESSUPOST municipal corresponent a l'exercici 2015

Pressupost 2015

2.- EXECUCIÓ del pressupost 2015

Informació sobre l'execució del Pressupost (aquesta informació s'actualitza cada 3 mesos)

Modificacions de crèdit (aprovades pel Ple)

Modificació 21 de gener del 2015

Modificació 18 de març del 2015

Modificació 20 de maig del 2015

Modificació crèdits 21 d'octubre del 2015

Execucions trimestrals

1r trimestre de l'exercici 2015

2r trimestre de l'exercici 2015

3r trimestre de l'exercici 2015

4t trimestre de l'exercici 2015

3.- LIQUIDACIÓ del pressupost 2015

LIQUIDACIÓ pressupostària 2015

4.- COMPTE GENERAL compte anual 2015

COMPTE GENERAL exercici 2015

BALANÇ - Actiu

BALANÇ  - Passiu

COMPTE DE RESULTATS Econòmic Patrimonial 2015 - Ingressos

Resultat Econòmic Patrimonial 2015 - punts 8 a 20

Resultat Econòmic Patrimonial 2015 - Resultat exercici

DEUTE a llarg termini amb entitats financeres

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat