Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2014

-Pressupost municipal corresponent a l'exercici 2014-

Pressupost 2014

-Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública-

No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic al Pressupost per a 2014.

-Modificacions al pressupost 2014 aprovades pel Ple-

A data d'avui no s'ha aprovat cap modificació al pressupost 2014 pel Ple municipal.

-Comptes anuals/compte general-

- Audiència pública de presentació del pressupost 2014

- Estat liquidació del pressupost 2014

- Compte de Resultats Corrents de l'Exercici 2014. Balanç 2014

- Acta d'aprovació del Compte General 2014 (en sessió de la Comissió Especial de Comptes, 27 de juliol de 2015)

-Indicadors econòmico-financers-

- Superàvit (o dèficit) per habitant: 79,49  euros

- Autonomia fiscal: 48%

- Ingressos fiscals per habitant: 443,23   euros

- Despesa per habitant: 825,94 euros

- Inversió per habitant: 71,66 euros

- Període mitjà de pagament: 36,35 dies

- Període mitjà de cobrament: 31,54  dies

- Deute públic municipal a 31/12/2014: 21.771.056,82 euros

- Evolució del deute.

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat