Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

A. Informació institucional i organitzativa

Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
A.1. Informació institucional
1. Competències i funcions

Cartipàs municipal

Reglament Orgànic Municipal

Març de 2016

 

2. Organigrama de l'ens

Organigrama

Gener de 2016
3. Organismes dependents o vinculats Organismes Maig de 2016
4. Organismes dels que forma part
Organismes Abril de 2016
5. Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern Codi Març de 2016
6.

Agenda institucional dels alts càrrecs

Agenda de l'alcaldessa

Agenda dels càrrecs electes

Novembre de 2016
7. Agenda d'activitats Agenda Novembre de 2016
8. Dades generals de l'ens Dades Juliol de 2016
9. Informació històrica sobre el municipi Informació històrica Gener de 2016
10. Informació del terme municipal Informació Gener de 2016
11. Dades estadístiques Dades Setembre de 2016
A.2. Organització política i retribucions
12. Cartipàs: organització política Cartipàs Març de 2016
13. Càrrecs electes Càrrecs electes Juny de 2016
14. Grups municipals Grups municipals Març de 2016
15. Òrgans de govern i funcions

Òrgans de govern

Abril de 2016
16. Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfíl, dades de contacte, retribucions i activitats i béns. Perfíl , dades de contacte, retribucions Juny de 2016
17. Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs Declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos juny de 2016
18. Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs

A.3. Empleats públics

19. Plantilla dels empleats públics Plantilla Gener de 2016
20. Relació de llocs de treball (RLT) RLT Gener de 2016
21. Tècnics de l'ens Tècnics Gener de 2016
22. Responsable de comunicació/premsa Comunicació Gener de 2016
23. Relació de contractes temporals i d'interinatge Contractes temporals 4 de febrer de 2016
23. Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Retribucions

Indemnitzacions i dietes

Gener de 2016
25. Convocatòries de personal Convocatòries Octubre de 2016
26. Resultats de les convocatòries de personal Resultats Juliol de 2016
27. Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció Nota Gener de 2016
28. Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Pactes funcionaris

Convenis laborals

20 de gener de 2016
29. Alliberats sindicals

Comitè d'empresa

Junta de Personal

20 de gener de 2016

30. Resolucions sobre incompatibilitats Compatibilitats 29 de febrer de 2016
Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat