Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

A. Informació institucional i organitzativa

Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
A.1. Informació institucional
1. Competències i funcions

Cartipàs municipal

Reglament Orgànic Municipal

Juliol de 2018

 

2. Organigrama de l'ens

Organigrama

Octubre de 2017
3. Organismes dependents o vinculats Organismes Abril de 2017
4. Organismes dels que forma part
Organismes Gener de 2018
5. Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern Codi Març de 2016
6.

Agenda institucional dels alts càrrecs

Agenda de l'alcaldessa

Agenda dels càrrecs electes

Setembre de 2018
7. Agenda d'activitats Agenda Setembre de 2018
8. Dades generals de l'ens Dades Febrer de 2018
9. Informació històrica sobre el municipi Informació històrica Gener de 2017
10. Informació del terme municipal Informació Gener de 2017
11. Dades estadístiques

Dades

 

Setembre de 2017
A.2. Organització política i retribucions
12. Cartipàs: organització política Cartipàs Juliol de 2018
13. Càrrecs electes Càrrecs electes Setembre de 2018
14. Grups municipals Grups municipals Desembre de 2016
15. Òrgans de govern i funcions

Òrgans de govern

Setembre de 2018
16. Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfíl, dades de contacte, retribucions i activitats i béns. Perfíl , dades de contacte, retribucions Octubre de 2017
17. Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs Declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos gener de 2018
18. Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs Llista de Resolucions 11 de gener de 2017

A.3. Empleats públics

19. Plantilla dels empleats públics Plantilla Gener de 2018
20. Relació de llocs de treball (RLT) RLT Gener de 2018
21. Tècnics de l'ens Tècnics Març de 2017
22. Responsable de comunicació/premsa Comunicació Abril de 2017
23. Relació de contractes temporals i d'interinatge Contractes temporals Gener de 2018
24. Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Retribucions

Gener de 2018
25. Convocatòries de personal Convocatòries Octubre de 2018
26. Resultats de les convocatòries de personal Resultats Octubre de 2018
27. Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció Nota Gener de 2018
28. Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Pactes funcionaris

Convenis laborals

20 de gener de 2016
29. Alliberats sindicals

Comitè d'empresa

Junta de Personal

11 de gener de 2018

30. Resolucions sobre incompatibilitats Compatibilitats 10 de gener de 2018
Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat