Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

E. Serveis i tràmits

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

E. SERVEIS I TRÀMITS
E.1. Tràmits
102. Instància genèrica Instància Setembre de 2016
103. Gestió Tributària

ORGT

Setembre de 2016
104. Notificacions electròniques
Nota Gener de 2016
105. Factures electròniques

Factures

Setembre de 2016
106.

Sol·licitud d'accés a la informació

Sol·licitud d'accés Juliol de 2016
107. Suggeriments, queixes i propostes Presentar Setembre de 2016
108. Estat dels meus tràmits (carpeta ciutadana) Carpeta Juliol de 2016
109. Catàleg de tràmits i procediments
Catàleg Setembre de 2016
110. Catàleg de dades i documents interoperables Catàleg Juny de 2016
111. Finestreta Única Empresarial (FUE) FUE Octubre de 2016
E.2. Serveis
112. Atenció cituadana
Atenció ciutadana Setembre de 2016
113. Calendari de dies inhàbils

Calendari

Setembre de 2016
114.

Catàleg i cartes de serveis

Catàleg Abril de 2016
115. Equipaments municipals Equipaments Gener de 2016
E.3. Estat dels serveis
116. Incidències de serveis
Incidències Setembre de 2016
117. Incidències de trànsit
Incidències Setembre de 2016
118. Informació contaminació de l'aire Informació Maig de 2016
119. Informació de la contaminació acústica Informació Maig de 2016
120.

Avaluacions de les polítiques públiques

Compromisos Maig de 2016
121. Avaluacions de qualitat dels serveis públics Enquestes Gener de 2016
122. Indicadors de transparència Indicadors Octubre de 2016
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat