Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

D. Gestió econòmica

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

D. GESTIÓ ECONÒMICA
D.1. Pressupost
85. Pressupostos
Pressupostos Maig de 2016
86. Pressupost detallat
Pressupost Gener de 2016
87.

Execució pressupostària trimestral

Execució Maig de 2016
88. Liquidacions Liquidacions Març de 2016
89. Compte general Compte general Gener de 2016
90. Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball DIBA Gener de 2016
91. Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària Pressupost Gener de 2016
92. Cost de les campanyes institucionals Cost campanyes Maig de 2016
D.2. Gestió econòmica
93. Endeutament Endeutament Gener de 2016
94. Termini de pagament a proveïdors Termini Juliol de 2016
95. Auditories de comptes Nota Gener de 2016
96. Indicadors de gestió econòmica Indicadors Gener de 2016
97. Cost efectiu dels serveis Cost dels serveis Gener de 2016
D.3. Patrimoni
98. Inventari general del patrimoni Inventari Gener de 2016
99. Inventari de béns mobles de valor històric i artístic Inventari de béns 15 de febrer de 2016
100. Inventari de vehicles oficials Inventari de vehicles Gener de 2016
101. Informació relativa a la gestió de patrimoni Nota Gener de 2016
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat