Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

D. Gestió econòmica

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

D. GESTIÓ ECONÒMICA
D.1. Pressupost
83. Pressupostos
Pressupostos Setembre de 2017
84.

Execució pressupostària trimestral

Execució Setembre de 2017
85. Liquidacions Liquidacions Març de 2017
86. Compte general Compte general Novembre de 2017
87. Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball DIBA Gener de 2016
88. Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària Pressupost Novembre de 2016
89. Cost de les campanyes institucionals Cost campanyes Setembre de 2017
D.2. Gestió econòmica
90. Endeutament Endeutament Gener de 2016
91. Termini de pagament a proveïdors Termini Novembre de 2016
92. Auditories de comptes Tribunal de Comptes Novembre de 2016
93. Indicadors de gestió econòmica Indicadors Gener de 2016
94. Cost efectiu dels serveis Cost dels serveis Gener de 2016
D.3. Patrimoni
95. Inventari general del patrimoni Inventari 21 de desembre de 2016
96. Inventari de béns mobles de valor històric i artístic Inventari de béns 15 de febrer de 2016
97. Inventari de vehicles oficials Inventari de vehicles Gener de 2017
98. Informació relativa a la gestió de patrimoni Nota Gener de 2016
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat