Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

A. Informació institucional i organitzativa

Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
A.1. Informació institucional
1. Competències i funcions

Cartipàs municipal

Reglament Orgànic Municipal

Març de 2016

 

2. Organigrama de l'ens

Organigrama

Gener de 2016
3. Organismes dependents o vinculats Organismes Maig de 2016
4. Organismes dels que forma part
Organismes Abril de 2016
5. Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern Codi Març de 2016
6.

Agenda institucional dels alts càrrecs

Agenda de l'alcaldessa

Agenda dels càrrecs electes

Gener de 2017
7. Agenda d'activitats Agenda Gener de 2017
8. Dades generals de l'ens Dades Juliol de 2016
9. Informació històrica sobre el municipi Informació històrica Gener de 2016
10. Informació del terme municipal Informació Gener de 2016
11. Dades estadístiques Dades Setembre de 2016
A.2. Organització política i retribucions
12. Cartipàs: organització política Cartipàs Març de 2016
13. Càrrecs electes Càrrecs electes Desembre de 2016
14. Grups municipals Grups municipals Desembre de 2016
15. Òrgans de govern i funcions

Òrgans de govern

Abril de 2016
16. Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfíl, dades de contacte, retribucions i activitats i béns. Perfíl , dades de contacte, retribucions Desembre de 2016
17. Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs Declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos juny de 2016
18. Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs Llista de Resolucions 11 de gener de 2017

A.3. Empleats públics

19. Plantilla dels empleats públics Plantilla Gener de 2017
20. Relació de llocs de treball (RLT) RLT Gener de 2017
21. Tècnics de l'ens Tècnics Gener de 2017
22. Responsable de comunicació/premsa Comunicació Gener de 2017
23. Relació de contractes temporals i d'interinatge Contractes temporals 15 desembre 2016
24. Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Retribucions

Gener de 2017
25. Convocatòries de personal Convocatòries Desembre de 2016
26. Resultats de les convocatòries de personal Resultats Desembre de 2016
27. Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció Nota Gener de 2016
28. Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Pactes funcionaris

Convenis laborals

20 de gener de 2016
29. Alliberats sindicals

Comitè d'empresa

Junta de Personal

9 de gener de 2017

30. Resolucions sobre incompatibilitats Compatibilitats 16 de març de 2017
Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat