Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Projectes en exposició pública

Acord de col.laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, la Junta de Compensació del sector de Finestrelles i la entitat mercantil Finestrelles Shopping Centre, SL

Acord de col.laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, la Junta de Compensació del sector de Finestrelles i la entitat mercantil Finestrelles Shopping Centre, SL relatiu a les obres d'urbanització dels terrenys que rodegen la finca 102-1 del Projecte de Reparcel.lació del Pla Parcial Urbanístic afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA

Llegir Més

Aprovació inicial de la 3a Modificació del Pla Especial d'equipaments del sector de l'Av. Isidre Martí, Carrer Lluis Millet, C. Doctor Ramón Turró i Josep Rodoreda

Aprovació inicial de la 3a Modificació del Pla Especial d'equipaments del sector de l'Av. Isidre Martí, Carrer Lluis Millet, C. Doctor Ramón Turró i Josep Rodoreda

Llegir Més

Plec de condicions que regularan l'atorgament de llicències per a la utilització privativa del domini públic sobre determinades porcions o espais de l'edifici La Baronda, situat al carrer de la Riba, núm. 36

Plec de condicions que regularan l'atorgament de llicències per a la utilització privativa del domini públic sobre determinades porcions o espais de l'edifici La Baronda, situat al carrer de la Riba, núm. 36

Llegir Més

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible aprovat definitivament

Llegir Més

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat