Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Projectes en exposició pública

Projecte d'urbanització complementari de l'obra extrasectorial OE02: accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (rampa d'accés a la parcel·la P-102)

Projecte d'urbanització complementari de l'obra extrasectorial OE02: accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (rampa d'accés a la parcel·la P-102) del Projecte d'urbanització del Pla parcial del sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA.

Llegir Més

Modificació del sistema constructiu d’una part de l’obra Extrasectorial OE:02

Modificació del sistema constructiu d’una part de Obra Extrasectorial OE:02 Accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (Rampa d’accés a la parcel·la P-102)

Llegir Més

Aprovació Text Refós de la Modificació puntual del Pla Especial d'equipaments i ordenació volumètrica per a l'ampliació d'un centre hospitalari per a la construcció d'un centre mèdic per a consultes externes

Aprovació Text Refós de la Modificació puntual del Pla Especial d'equipaments i ordenació volumètrica per a l'ampliació d'un centre hospitalari per a la construcció d'un centre mèdic per a consultes externes al carrer Sant Mateu, 25 (FIATC)

Llegir Més

Aprovació definitiva OC-03 (Clava sota B-23)

Aprovació definitiva de la modificació del projecte executiu del projecte d’urbanització de l'obra complementària OC-03: clava sota l’autopista B-23, del projecte d'urbanització del sector Finestrelles del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat per el soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA

Llegir Més

Aprovació inicial Pla Millora Urbana Casa Moratiel

Aprovació inicial Pla Millora Urbana Casa Moratiel

Llegir Més

Modificació de l'article 277 de les NNUU del PGM, relativa a les disposicions sobre habitatges d'ús turístic

Modificació de l'article 277 de les Normes Urbanístiques del Pla general Metropolità, relativa a les disposicions sobre habitatges d'ús turístic

Llegir Més

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat