Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

E. Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

E. TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT
E.1. Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
50. Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els plànols i mapes que els detallen
Urbanisme Gener de 2016
51. Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

Gener de 2016
52. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

Gener de 2016
53. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

Gener de 2016
54.

Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució

Convenis

Maig de 2016
55. Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

Gener de 2016

 

E.2. Anuncis i licitacions d'obres públiques
56. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament Normativa urbanística Gener de 2016
57. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques Projectes Gener de 2016
58. Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants Projectes Gener de 2016

 

E.3. Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions
59. Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques Perfil del contractant Gener de 2016
60. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants Perfil del contractant Gener de 2016

 

E.4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures
61. S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que està en curs (objectius de l'obra i responsable municipal, contractista/es, responsable/s, import pressupostat, període d'execució) Projectes Gener de 2016
62. Es difon periòdicament (almenys semestralment) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)
63. Es publiquen els indicadors d'Inversió en infraestructures per habitant: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures / Núm. habitants
64.

Es publiquen els indicadors d'ingressos de l'Urbanisme: Proporció d'ingressos derivats de l'urbanisme / Ingressos totals

Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat