Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

D. Transparència en les contractacions i costos dels serveis

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

D. TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS
D.1. Procediments de contractació de serveis
46. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació Perfil del contractant Gener de 2017
47. Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació Perfil del contractant Gener de 2017

 

D.2. Subministradors i costos dels serveis
48. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament Llista Gener de 2017
49. Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics Cost dels serveis Gener de 2016
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat