Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

B. Relacions amb la ciutadania i la societat

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

B. RELACIONS AMB LA CIUTADANIA I LA SOCIETAT
B.1. Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament
19. S'ha implantat un Portal

Portal

Abril de 2017
20. Existeix un Cercador intern clarament visible en el web de l'Ajuntament Cercador Abril de 2017

B.2. Informació i atenció a la ciutadania
21. Es pot veure a la portada d'Inici el mapa de la mateixa web de l'Ajuntament Mapa Gener de 2017
22. Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes de la ciutadania o organitzacions Consultes Gener de 2017
23. Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic.

Catàleg

Equipaments

Gener de 2017
24. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i en el seu cas formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica. Tràmits Juliol de 2017
25. S'informa a la Web sobre situació i talls en el trànsit, i/o incidències en els serveis municipals

Facebook de la Policia Local

L'Ajuntament Informa

Abril de 2017
26. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) en el municipi

Soroll ambiental

Qualitat ambiental

Novembre de 2016
27. Es contempla al web un espai per a què expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals
Tribuna de càrrecs electes Abril de 2017
28. Es contempla al web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per les dites Associacions
Portal Associatiu Gener de 2016
29. Existeixen al web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials Xarxes socials Abril de 2017
B.3. Grau de compromís amb la ciutadania
30. Existeix i es publica un Reglament de Participació Ciutadana

Inclòs al Reglament orgànic municipal (ROM)

Reglament

Gener de 2016
31. Existeixen i s'informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums de ciutat, Consells socials d'Urbanisme...) i es publiquen els seus acords, informes o propostes
Consells Febrer de 2017
32. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressuposts municipals Processos participatius Novembre de 2016
33. Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/es mateixa/es
Actuació municipal Juny de 2016
34. Existeixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis Enquestes Gener de 2017
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat