Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

B. Relacions amb la ciutadania i la societat, i participació ciutadana

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

B. RELACIONS AMB LA CIUTADANIA I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
B.1. Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
22. S'ha implantat al web una secció específica en materia de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparencia enllaçat a la propia web municipal.

Portal

Setembre de 2018
23. La web (i en el seu cas el portal de transparència) compta amb un buscador operatiu i clarament visible Cercador Setembre de 2018

24. La web (i en el seu cas el portal de transparencia de l'Ajuntament) compta a la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l' estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accesos en hipervíncle. Mapa Setembre de 2018
25. Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic.

Catàleg

Equipaments
Setembre de 2018
26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i en el seu cas formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica. Consultes Setembre de 2018
27. Existeix i s' informa sobre una/s Carta/s de Serveis municipals,i del grau de compliment dels compromisos establerts a la/s mateixa/s. Carta de serveis
28. Existeix i s' anuncia un Canal específic de denuncies per als ciutadans. Queixes Setembre 2018
29. S'informa al web (i mitjançant xarxes sociales, en el seu cas) sobre incidencies actuals en la prestació dels serveis municipales.

Facebook de la Policia Local

L'Ajuntament Informa

Setembre de 2018
B.2. Participació ciutadana i informació d'interés per al ciutadà

 

30. Es contempla al web un espai per a què expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals
Tribuna de càrrecs electes Setembre de 2018
31. Es contempla al web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per les dites Associacions
Portal Associatiu Gener de 2016
32. Existeix al web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla a la mateixa un espai reservat per dites Associacions

Directori d'entitats

Setembre de 2018
33. Existeixen al web municipal fòrums de discusió o perfils actius de xarxes socials Xarxes socials
34. Existeix i es publica al web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i órgans per tal que els veins puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o altres).

Inclòs al Reglament orgànic municipal (ROM)

Reglament

Gener de 2016
35. Existeixen i s'informa al web sobre els Consells municipales i/o altres canals de participació ciutadana Consells Juny de 2018
36. La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals. Processos participatius Maig de 2018
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat