Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Societat Municipal Mixta de Promocions i Gestió de Serveis d'Esplugues S.A. (PROGESER)

1. COMPOSICIÓ DE L’ACCIONARIAT

- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 51% de les accions.

- Viladrich, Compañia Constructura S.A.: 49% de les accions.

2. COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

- Presidència:

Sra. Pilar Díaz Romero (Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues)

- Consellers/res:

Sr. Enric Giner Rodríguez (Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Espluges)

Sra. Mercè Haro Capell (Regidora de l’Ajuntament d’Esplugues)

Sr. Roger Pons Navacerrada (Regidor de l’Ajuntament d’Esplugues)

Sr. Juan Domingo Rodríguez Reyes (Regidor de l’Ajuntament d’Esplugues)

Sr. Juan Viladrich Casas  (Viladrich, Compañia Constructura S.A.)

Sr. Vicente Viladrich Casas (Viladrich, Compañia Constructura S.A.)

Sr. Juan Ramon Garcia Hernández (Viladrich, Compañia Constructura S.A.)

Sra. Claudia Otero Buiza (Viladrich, Compañia Constructura S.A.)

- Consellers delegats

Sr. Enric Giner Rodríguez (Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Espluges)

Sr. Juan Ramon Garcia Hernández (Viladrich, Compañia Constructura S.A.)

- Secretari

Sr. Pedro Carmona Pérez (Secretari de l’Ajuntament d’Esplugues)

- Vice-Secretari

Sr. Juan Ramon Garcia Hernández (Viladrich, Compañia Constructura S.A.)

3. DADES DE CONTACTE

Adreça: Plaça Santa Magdalena, núm. 5, d’Esplugues de Llobregat. 08950 BARCELONA

Telèfon: 93 473 57 34

4. OBJECTE SOCIAL

(Art. 2 dels Estatuts de la Societat)

La societat té per objecte la prestació del servei integral d’aparcaments que compren les següents activitats:

1. Promoció, construcció, gestió i explotació d’aparcaments soterranis, en superfície o en alçada, disgregats de la via pública.

2. Instal·lació, explotació i conservació de sistemes de regulació de places d’aparcament en vies públiques mitjançant màquines multiparquímetre, o tecnologies alternatives.

3. Retirada material de vehicles de les vies públiques i dipòsit dels mateixos.

4. Realització d’estudis tècnics sobre regulació del trànsit i circulació i aparcaments.

5. Subministrament, instal·lació i conservació de senyalització vial.

6. Desenvolupament i prestació de serveis associats a l’aparcament, trànsit i vehicles.

7. Realització d’obres, que l’encomani l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en l’àmbit de la millora de la xarxa viaria i de vianants; la realització d’obres associades a activitats municipals, que es derivin de convenis de col·laboració entre ambdós ens; i també les obres que siguin precises per a l’adequat desenvolupament de la resta d’activitats societàries, inclús les d’edificació amb destinació a qualsevol ús conforme amb el planejament urbanístic, associades a serveis.

8. Participació en altres societats.

5. ACTIVITATS PRINCIPALS

5.1. Aparcaments disgregats de la via pública:

- Plaça de Catalunya:

Ubicació: Plaça de Catalunya d’Esplugues de Llobregat

Modalitats i tarifes vigents, segons ordenança fiscal

- CEM Les Moreres**:

Ubicació: Carrer Església, cantonada Carrer Lluís Companys

Ubicació i taifes vigents, segons ordenança fiscal

5.2. Estacionament regulat:

Sectors d’estacionament regulat:

- Sector Centre

- Sector Finestrelles

- Sector Can Vidalet

- Sector La Plana

Distribució territorial (veure plànol)

Ordenança sobre estacionament regulat

5.3. Retirada de vehicles mitjançant grua

Tarifes retirada de vehicles

Informació econòmica financera (Pressupost 2013 Progeser)


** Gestió provisional.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat