Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració signats per l'Ajuntament d'Esplugues amb entitats, empreses i agrupacions diverses.

 

Aquest apartat conté informació relativa a l'article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració.

Aquí es poden consultar els diversos documents individuals així com una relació de tots els convenis, on s'assenyala la data d'aprovació o formalització, l'objecte, els drets i obligacions, la vigència, les modificacions i el compliment i execució d'aquests convenis de col·laboració.

 


CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

ANY 2017

Data Parts signants (Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i …) Objecte Drets i obligacions (text Conveni o descripció) Vigència Modifi-cacions Compliment i execució
Aprovació 28/7/2017 Cordibaix Desenvolupament projecte activitats i Serveis
Cordibaix 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 28/7/2017 Colla de bastoners d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i Serveis
Colla bastoners 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 28/7/2017 Centro cultural andaluz plaza Macael Desenvolupament projecte d'esports Conveni Macael Esports 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 28/7/2017 Centro cultural andaluz plaza Macael Desenvolupament projecte activitats i Serveis

Conveni Macael

31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 21/7/2017 Grup de percussió atabalats Desenvolupament projecte activitats i Serveis Conveni Atabalats 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 21/7/2017 Colla de Diables d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i Serveis
Colla Diables 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 21/7/2017 Associació de veïns districte primer barri centre Desenvolupament projecte activitats i Serveis
Associació de veïns 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 21/7/2017 Entitat de la Micologia d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i Serveis
Conveni Micologia 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 21/7/2017 Entitat Amics dels museus i el patrimoni d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i Serveis
Conveni Amics dels Museus 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 21/7/2017 Fundació Pere Tarrés Desenvolupament projecte activitats i Serveis
Fundació Pere Tarrés 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 21/7/2017 Consell Comarcal Baix Llobregat Prestació de serveis de transport per a persones amb mobilitat redüida Conveni Consell 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 14/7/2017 Centre d'estudis de la Fundació Catalana d'Esplai Desenvolupament dels projectes educatius del Pla  educatiu Conveni Centre d'Estudis 19/09/2017 Pendent formalització
Aprovació 14/7/2017 Colla de castellers d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2018 Pendent formalització
Aprovació 14/7/2017 Entitat coordinadora d'entitats de cultura
Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2018 Pendent formalització
Aprovació 7/7/2017 Colla Infantil Boiets Esquitxafocs Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2018 Pendent formalització
Aprovació 7/7/2017 Grup d'Estudis d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2018 Pendent formalització
Aprovació 7/7/2017 Coral Musicorum d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2018 Pendent formalització
Aprovació 7/7/2017 Colla de Geganters d'Esplugues de LL. Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2018 Pendent formalització
Aprovació 7/7/2017 Boc de Biterna Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2018 Pendent formalització
Aprovació 23/6/2017 Asssociació de Dones "El Taller" de Can Vidalet Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2017
Pendent formalització
Aprovació 23/6/2017 AVV CAN CLOTA- CAN CERVERA Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2017
Pendent formalització
Aprovació 23/6/2017 Club d'esplai Pubilla Cases Can Vidalet Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2017
Pendent formalització
Aprovació 23/6/2017 Espluga Viva Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2017
Pendent formalització
Aprovació 23/6/2017 Grup d'esplai Esplurnes Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2017
Pendent formalització
Aprovació 23/6/2017 Associació de dones del Gall Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2020
Pendent formalització
Aprovació 23/6/2017 Associació de dones de la Plana Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2020
Pendent formalització
Aprovació 23/6/2017 Associació amics del modelisme ferroviari d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2020
Pendent formalització
Aprovació 16/6/2017 Associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2020 Pendent formalització
Aprovació 16/6/2017 Associació de Jubilitats i pensionistes Santa Magdalena Centre-La Plana Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2020
Pendent formalització
Aprovació 16/6/2017 Associació de veïns Can Vidalet Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2020
Pendent formalització
Aprovació 16/6/2017 Associació de veïns del Gall Desenvolupament projecte activitats i Serveis Culturals 31/12/2020
Pendent formalització
Aprovació 16/6/2017 Associació de veïns La Plana-Montesa Desenvolupament projecte activitats i Serveis
desembre 2020
Pendent formalització
Aprovació 16/6/2017 Centre d'estudis comarcals del Baix Llobregat Desenvolupament projecte activitats
desembre 2017
Pendent formalització
Aprovació 16/6/2017 Salut mental Baix Llobregat Desenvolupament projecte activitats i serveis 31/12/2020
Pendent formalització
Aprovació 16/6/2017 Consell Comarcal Baix Llobregat Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix LL. 15/12/2017
Pendent formalització
Aprovació 16/6/2017 Departament Ensenyament
Desenvolupament dels projectes educatius del Pla  educatiu 31/12/2017
Pendent formalització
Aprovació 9/6/2017 Agència de l'Habitatge de Catalunya Col·laboració per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge
Prórroga conveni Habitatge 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 9/6/2017 Agència de l'habitatge de catalunya Col·laboració en el programa de mediació per a lloger social Prórroga conveni lloguer 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 2/6/2017 Associació per la memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat Desenvolupament del projecte d'activitats i serveis amb l'entitat Conveni 31/12/2020 Pendent formalització
Aprovació 2/6/2017 Associació esplai de jubilats i pensionistes Can Clota Desenvolupament del projecte d'activitats i serveis amb l'entitat Conveni Esplai 31/12/2020 Pendent formalització
Aprovació 2/6/2017 Societat Coral Centenària La Coloma Desenvolupament del projecte d'activitats i serveis amb l'entitat Conveni La Coloma 31/12/2020 Pendent formalització
Aprovació 26/5/2017 Consell Comarcal Baix Llobregat Desenvolupament de les accions previstes en el projecte  l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat Conveni Ateneu 31/01/2018 Pendent formalització
Aprovació 26/5/2017 Departament Ensenyament
Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques 31/07/2017 En execució
Aprovació 12/5/2017 Associació per a la lluita contra les malalties del ronyó Desenvolupament del projecte d'activitats i serveis amb l'entitat Conveni malalties del ronyó 31/12/2020 Pendent formalització
provació 12/5/2017 Associació familiars Alzheimer del Baix Llobregat Desenvolupament del projecte d'activitats i serveis amb l'entitat Conveni familiars Alzheimer 31/12/2020 Pendent formalització
Aprovació 12/5/2017 Associació Jubilats i Pensionistes Esplai El Gall Desenvolupamente projecte d'activitats i serveis a la gent gran Conveni El Gall desembre 2020 Pendent formalització
Aprovació 28/4/2017 Barcelona Smart Tecnologies SL, URBIÒTICA Prova pilot per al control del soroll ambiental Conveni URBIOTICA maig 2017 Pendent formalització
Aprovació 7/4/2017 Esbart Vila D'Esplugues Desenvolupar i fomentar les activitats culturals
Conveni Esbart 2017-2020 Pendent formalització
Aprovació 10/3/2017 Col·legi Oficial Veterinaris Millorar la gestió del cens municipal d'animals de companyia Conveni C.O.Veterinaris 2018 Pendent formalització
Aprovació 3/3/2017 Fundació Blanquerna Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques Conveni Blanquerna març 2018 En execució
Aprovació 24/2/2017 Editorial Efadós Desenvolupar i fomentar les activitats culturals i de recerca Conveni Efadós març 2017 En execució
Aprovació 24/2/2017 Universitat de Barcelona Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques 27/07/2017 En execució
Aprovació 17/2/2017 Institut Severo Ochoa Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques juny 2017 En execució
Aprovació 10/2/2017 Universitat de Barcelona Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques Conveni UB Geografia 01/06/2017 En execució
Aprovació 20/1/2017 Universitat de Barcelona Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques Conveni UB 2016-2017 En execució

ANY 2016

Data Parts signants (Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i …) Objecte Drets i obligacions (text Conveni o descripció) Vigència Modifi-cacions Compliment i execució
Ratificació 08/01/2016 Àrea Metropolitana de Barcelona Implantació projecte integral d’energia que inclou l’autoconsum renovable Ratificació Des de la seva signatura fins la total liquidació de les obligacions Cap En execució
Aprovació 15/01/2016 IES Francesc Ferrer i Guardia Realització de pràctiques d'un alumne a l'Ajuntament Pràctiques externes IES 06/06/2016 Cap Pendent formalització
Aprovació 22/01/2016 Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del Terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de Fecsa Cessió de caràcter provisional Conveni cessió
Indefinida Cap Pendent formalització
Aprovació 22/01/2016 Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del Terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de Fecsa Cessió de caràcter provisional Conveni cessió Indefinida Cap Pendent formalització
Aprovació 22/01/2016 Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del Terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de Fecsa Cessió de caràcter provisional Conveni cessió Indefinida Cap Pendent formalització
Aprovació 22/01/2016 Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del Terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de Fecsa Cessió de caràcter provisional Conveni cessió Indefinida Cap Pendent formalització
Aprovació 29/01/2016 Diputació de Barcelona Adhesió a la xarxa CORH o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. Adhesió a la xarxa CORH o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. En el termini que s'acordi

Cap

 

En execució

Modificació 12/02/2016

General LAB, Sau-Labco Buildings Canvi de denominació de la Mercantil modificació conveni
Aprovació 17/2/2016 Agència Habitatge de Catalunya Minuta del conveni relatiu a la tramitació d'expedients de prestacions especials i urgents Conveni  OLH 31/12/2016 No s'han produït Pendent formalització
Aprovació 26/2/2016 Fiatc Assegurances Patrocini Biennal ceràmica Conveni Finalització Biennal 2016 No s'han produït En execució
Aprovació 26/2/2016 Nestlé España, S.A. Patrocini Biennal ceràmica Conveni Finalització Biennal 2016 No s'han produït En execució
Aprovació 26/2/2016 Soler i Sauret, S.A. Patrocini Biennal ceràmica Conveni Finalització Biennal 2016 No s'han produït En execució
Aprovació 11/3/16 Consell Comarcal del Baix Llobregat Regular la gestió del servei a la infància i adolescència Conveni CcBLl 31/12/2016 Cap En execució
Aprovació 01/4/2016 Universitat de Barcelona Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques Pràctiques externes UB 24/05/2016 Cap En execució
Aprovació 01/4/2016 Consell Comarcal del Baix Llobregat Desenvolupament de d'activitats de sanitat ambiental del programa de salud pública per a la prevenció i control de mosquits
Aprovació 08/4/2016 Universitat de Barcelona Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques Pràctiques externes UB curs 2015-2016 Cap En execució
Aprovació 22/4/16 INS Miquel Martí i Pol Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques Pràctiques externes INS 27/05/2016 Cap En execució
Aprovació 22/4/16 INS Ribera Baixa II Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques Pràctiques externes INS 29/07/2016 Cap En execució
Aprovació 22/4/16 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Programa de formació per persones desocupades Pràctiques professionals no laborals Cap En execució
Aprovació 29/4/16 Diputació de Barcelona Millorar i facilitar la gestió de les entitats mitjançant utilització de la plataforma telemàtica XALOC. Conveni XALOC Indefinidament fins la seva extinció Cap En execució
Aprovació 27/4/2016 Diputació de Barcelona Servei intermediació pels deutes habitatge i del servei d'atenció ciutadana associat al SIDH Conveni SIDH 31/12/2016 Cap Pendent formalització
Aprovació 27/5/2016 Area Metropolitana de Barcelona Finançament de les obres del projecte de reurbanització de l’Avinguda del Torrent al terme municipal d’Esplugues de Llobregat i del carrer Severo Ochoa al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, entre les rotondes de Jacinto Benavente i la del carrer Verge de la Mercè. Conveni reurbanització Des de la seva signatura fins que estiguin satisfetes totes les obligacions econòmiques Pendent formalització
Aprovació Addenda 03/06/2016 Consorci Turisme Baix Llobregat, Trambia Metropolità i ajuntaments de Cornellà, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues de LL.
Fomentar i promocionar el turisme al Baix Llobregat 
Addenda conveni Activitat puntual Pendent formalització
03/06/2016 INS Miquel Martí i Pol Desenvolupament del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques Pràctiques externes INS 15/07/2016 No s'ha produït Pendent formalització
Aprovació Addenda 03/06/2016 Generalitat de Catalunya Desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu

Pla Educatiu

 

31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 10/06/2016 Congregació de Monges Dominiques de Santa María de Montsío Pròrroga del conveni pel desenvolupament de les actuaciones adreçades a contribuir a les despeses originades per l'obertura mensual del claustre Conveni Congregació de Monges Anual no s'han produit En execució
Aprovació 17/06/2016 Generalitat de Catalunya Desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu
Pendent formalització
Aprovació 17/06/2016 Corporació Catalana de mitjans audiovisuals Desenvolupament de les actuacions
Conveni CCMA fins el moment que finalitzi l'execució de l'activitat no s'han produit en execució
Aprovació 17/06/2016 Amics de la música de Santa Magdalena Desenvolupament projecte activitats i serveis culturals Conveni Amics de la Música 31/12/2018 Pendent formalització
Aprovació 22/06/2016 Consell Comarcal del Baix Llobregat Pròrroga conveni de cooperació en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda Conveni Transport adaptat fix 31/12/2016 no s'han produit en execució
Aprovació 01/07/2016 Fundació Pere Tarrés La participació d'infants i
joves en siutació o risc
d'exclusió social en
activitats educatives
Conveni Pere Tarrés 02/09/2016 Pendent formalització
Aprovació 01/07/2016 ETV-Llobregat, Televisió, S.L. Desenvolupament projecte activitats i serveis culturals Conveni ETV 31/12/2016
Pendent formalització
Aprovació 01/07/2016 Penya  Motera Cilindros Rebeldes Desenvolupament projecte activitats i serveis culturals Conveni Penya Motera 31/12/2016
Pendent formalització
Aprovació 01/07/2016 Centre Estudis de l'Esplai (SOC) Desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu
conveni pràctiques inici 4/7/16 (80 h) no s'han produit En execució
Aprovació 01/07/2016 Centre d'Estudis de la Fundació Catalana de l'Esplai Projecte formatiu de pràctiques d'un alumne conveni pràctiques 28/07/2016 En execució
Aprovació 01/07/2016 Centre d'Estudis de l'Esplai Projecte formatiu de pràctiques d'un alumne conveni pràctiques 27/07/2016 En execució
Aprovació 08/07/2016 Crònica de la Vida d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i serveis culturals Conveni CVE 31/12/2019
En execució
Aprovació 15/7/2016 Diputació de Barcelona Desenvolupament del Programa suport als ens locals per a l'impuls de serveis de mediació ciutadana Conveni ens locals 31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 15/7/2016 Club  fútbol associació espluguenc Desenvolupament d'activitats i serveis
Conveni FA Espluguenc 31/12/2020 Pendent formalització
Aprovació 20/07/2016 Area Metropolitana de Barcelona Conveni per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers a diversos municipis Conveni AMB Fins la finalització del nou contracte de servei Pendent formalització
Aprovació 22/07/2016 Associació Esportiva Penya Esplugues Desenvolupament projecte activitats i serveis culturals Conveni AEPE 31/12/2020 Pendent formalització
Aprovació 22/07/2016 Associació Ceramistes de Catalunya Desenvolupament projecte activitats i serveis culturals Conveni ACC 16/09/2016 En execució
Aprovació 16/09/2016 Servei Ocupació de Catalunya Projecte formatiu de pràctiques d'un alumne conveni pràctiques 28/10/2016 En execució
Aprovació 16/09/2016 La Salle de Gràcia Projecte formatiu de pràctiques d'un alumne conveni pràctiques 19/10/2016 En execució
Aprovació 23/09/2016 Fundació privada Casal d'avis d'Esplugues Provisió de servei de menjador social
Conveni Fund. Privada Casal d'Avis 31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 23/09/2016 Cercle Artístic d'Esplugues Desenvolupament projecte activitats i serveis culturals Conveni Cercle Artístic d'Esplugues 31/12/2018 Pendent formalització
Aprovació 30/09/2016 Escola Joan Maragall Desenvolupament projecte activitats Conveni escola Joan Maragall 31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 30/09/2016 Escola Isidre Martí Desenvolupament projecte activitats Conveni escola Isidre Marti 31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 30/09/2016 Escola Folch i Torres Desenvolupament projecte activitats Conveni escola Folch i Torres 31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 30/09/2016 Escola C. Vidalet Desenvolupament projecte activitats Conveni escola Can Vidalet 31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 30/09/2016 Centre d'Estudis comarcals del Baix Llobregat Desenvolupament programació anual de les activitats Conveni CECBLL 31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 30/09/2016 Aula Extensió Universitària per a la Gent Gran Desenvolupament projecte activitats Conveni AUGE 31/12/2019 Pendent formalització
Aprovació 30/09/2016 Oficina Local Creu Roja
Participar en accions de benestar social
Conveni oficina local Creu Roja 31/12/2016 En execució
Aprovació 30/09/2016 Assemblea Comarcal Creu Roja Fomentar i promocionar activitats 
Conveni Assamblea Creu Roja 31/12/2016

En execució

 

Aprovació 30/09/2016 Institut Ribera Baixa II Projecte formatiu de pràctiques d'un alumne conveni pràctiques 10/10/2016 En execució
Aprovació 7/10/16 Síndic de Greuges Col·laborar i facilitar la comunicació per garantir els drets de les persones en l'àmbit local Conveni Síndic Des de la seva signatura fins que una de les parts faci avinent la voluntat de revisar-lo Pendent formalització
Aprovació 7/10/16 Unió de Botiguers i comerciants Desenvolupament projecte activitats Conveni UBE 31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 7/10/16 Ajuntament de Cornella de LL. Suport a la creació, consolidació i creixement de microempreses Conveni amb Aj Cornellà 2017 fins que la Diputació de Barcelona hagi finalitzat la justificació tècnica i econòmica de l'ajut. Pendent formalització
Aprovació 21/10/16 Institut Miquel Martí i Pol Desenvolupament projecte formatiu Conveni de pràctiques 17/03/2017 En execució
Aprovació 11/11/16 Institut INS Franscesc Ferrer i Guardia Desenvolupament projecte formatiu Pràctiques externes INS 31/03/2017 En execució
Aprovació 11/11/16 Generalitat de Catalunya Millorar la formació del joves per facilitar-los l'accés a l'ocupació Conveni Formacio i Insercio PTT 31/12/2016 En execució
Aprovació 11/11/16 Departament Ensenyament de la Generalitat Desenvolupament projecte EXIT en matèria d'atenció
Conveni projecte EXIT 31/12/2018 En execució
Aprovació 11/11/16 Instituts secundària Desenvolupament projecte EXIT en matèria d'atenció
Conveni projecte EXIT 31/12/2018 En execució
Aprovació 11/11/16 Departament Ensenyament de la Generalitat Desenvolupament projecte educatiu Addenda conveni Pla Educatiu Curs 2016-2017 En execució
Aprovació 11/11/16 Diputació de Barcelona Desenvolupament programa de formació i inserció (PFI) en materia educativa Conveni Diputacio programa PFI 30/09/2017 En execució
Aprovació 18/11/16 Consorci d'Administració Oberta de Catalunya Prestació de serveis de certificació digital Conveni prestacio serveis certificació digital Quan les condicions de prestació del servei siguin aprovades per la Comissió Executiva del Consorci AOC i es publiquin en la seva seu electrònica conveni inicial 21-10-2010 Pendent formalització
Aprovació 2/12/16 Departament Ensenyament de la Generalitat Desenvolupament projecte educatiu Pràctiques externes INS maig 2017 En execució
Aprovació 16/12/16 Associació cristiana d'ajuda social vida Desenvolupament programa d'aliments Conveni Associació Cristiana 31/12/2017 Pendent formalització
Aprovació 16/12/16 Futbol Associació Espluguenc (Salt del Pi) Desenvolupament del projecte d'activitats i serveis
Conveni Cessió ús Salt del Pi 31/07/2018 Pendent formalització
Aprovació 16/12/16 Club Voleibol Esplugues Desenvolupament del projecte d'activitats
Conveni Club Voleibol Esplugues 31/12/2020 Pendent formalització
Aprovació 16/12/16 Fundació Finestrelles Desenvolupament del projecte d'activitats Conveni Fundacio Finestrelles 31/12/2019 Pendent formalització
Aprovació 16/12/16 Escola Prat de la Riba Desenvolupament del projecte d'activitats

Conveni Prat de la Riba

31/12/2016 Pendent formalització
Aprovació 16/12/16 Associació Dias Desevolupament projecte suport educatiu per a menors en risc Conveni Entitat Dias 31/12/2016 Pendent formalització

ANY 2015

Data Parts signants (Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i …) Objecte Drets i obligacions (text Conveni o descripció) Vigència Modifi-cacions Compliment i execució
Formalització 1/01/2015 Agència d'Innovació Industrial i Coneixement - INNOBAIX Recolzar els projectes innovadors de les empreses del Baix Llobregat. INNOBAIX Fins 31/12/2015 cap Conclòs
Aprovació 06/02/2015 Universitat Autònoma de Barcelona Pràctiques acadèmiques externes d'un alumne Pràctiques externes UB Curs acadèmic 2014-2015 Cap Conclòs
Formalització 9/2/2015 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI Cessió d'ús de l'equipament municipal "Espai Jove Remolí" per a realitzar un curs de monitors i monitores d'activitats de lleure infantil i juvenil durant els mesos de febrer i març de 2015. Cessió d'ús FEU (Monitors) Des del 23 de febrer al 26 de març de 2015 cap Conclòs
13/02/2015 Universitat Autònoma de Barcelona de Ciències Pràctiques acadèmiques externes d'un alumne20/02/2015 Ajuntaments de Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans Organització del VIII Premi literari Delta narrativa escrita per a dones, així com de la publicació i presentació de l'obra guanyadora. PREMIS DELTA Des de la seva signatura i fins que s'hagin executat els compromisos assumits per les parts Cap En execució
Aprovació 27/02/2015 Universitat de Barcelona Realització de pràctiques d'estudiants Únicament la realització de pràctiques Limitada a la duració de les pràctiques Cap Conclòs
Formalització 05/03/2015 Diputació de Barcelona Establiment d'un punt d'orientació jurídica municipal, any 2015. Orientació Jurídica Fins 31/12/2015 Cap Conclòs
Formalització 27/03/2015 IKEA IBERICA (IKEA FAMILY) Activitat de difusió dels Museus d'esplugues IKEA des del 27/03/2015 i fins el 27/12/2015 Cap Conclòs
10/04/2015 Consell Comarcal del Baix Llobregat Realització de les activitats de control i tractament de mosquits durant l'any 2015.Formalització 14/04/2015 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya Pròrroga conveni, sobre vinculació del Museu Municipal de ceràmica de "la rajoleta", amb el Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tecnología de Catalunya Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya Fins 14/04/2019 Cap En execució
Formalització 16/04/2015 Agència de l'Habitatge de Catalunya Borsa de Lloguer Agència de l'Habitatge de Catalunya 31/12/2105 Cap Conclòs
Formalització 17/04/2015 l'OBRA SOCIAL DELS GERMANS DE SANT JOAN DE DÉU Organització de la V Cursa Solidària Ciutat d'Esplugues - Hospital de Sant Joan de Déu. Cursa Solidària Activitat puntual Cap Conclòs
24/04/2015 Àrea Metropolitana de Barcelona Conveni marc de col·laboració i finançament08/05/2015 Universitat Autònoma de Barcelona de Dret Projecte formatiu de pràctiques del Màster de gestió pública avançada d'un alumneFormalització, 28/05/2015 Àrea Metropolitana de Barcelona Finançament de les obres del Projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal. Camí connexió ciclable Fins a que estiguin satisfetes totes les obligacions econòmiques objecte del conveni. Cap Aprovat definitivament el projecte d'execució de les obres.
Formalització 15/06/2015 Consell Comarcal Baix Llobregat Prestació servei de transport adaptat FIX i Esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda Transport adaptat CC D'1 de gener de 2015 i fins a 31 de desembre de 2015 Cap En execució material
Formalització 26/06/2015 CIFO Sant Feliu de Llobregat Realització de pràctiques professionals no laborals a l'àmbit d'Ocupació Únicament la realització de pràctiques Limitada a la duració de les pràctiques Cap Conclòs
Aprovació 10/07/2015 Servei d'Ocupació de Catalunya Realització de pràctiquesprofessionals no laborals diversos d'alumnes de dos cursos d'ànglès, Atenció al públic executats per l'àmbit Únicament la realització de pràctiques Limitada a la duració de les pràctiques Cap Conclòs
Formalitzat 21/07/2015 Grup d'Estudis d'Esplugues Desenvolupament activitats vinculades a promoure la investigació i l'estudi de la història, la geografía i altres disciplines en l'àmbit comarcal i del municipi d'Esplugues Grup d'Estudis Fins a 31/12/2016 cap En execució
Aprovació 24/07/2015 Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Tramvia Metropolità, i els ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern Fomentar i promocionar el turisme al Baix Llobregat a través de la campanya “Fes turisme amb el TRAM Turisme TRAM CC Activitat puntual cap Conclòs
18/09/2015 Xarxa de municipis del Baix Llobregat i l'Institut Marocain de Dèveloppement Local (IMADEL) Projecte de cooperació directa al desenvolupament al Marroc, tercera fase. IMADEL
Cap En execució
Formalització, 02/10/2015 Junta de Compensació PERI Finestrelles Nord Desenvolupament previsions del Projecte de reparcel·lació del sector PERI Nord Fins al 31 de desembre de 2017 Cap En execució les obres d'urbanització.
02/10/2015 Consell Comarcal del Baix Llobregat Projecte anomenat "Ocupació a la indústria local del Baix Llobregat", elaborat en el marc de la subvenció de la Diputació de Barcelona per promoure l'Ocupació a la Indústria Local. Promoció Industria Local CC Fins el 15/10/2016 Cap En execució
Formalització 15/10/2015 Escola Can Vidalet Desenvolupament del projecte "Equipament per a l'aula d'anglès", any 2015. Can Vidalet Fins 31/21/2015 Cap Conclòs
Formalització 15/10/2015 Escola Joan Maragall Desenvolupament del Projecte de millora de l'aula de psicomotricitat, any 2015. Joan Maragall Fins a 31/12/2015 Cap Conclòs
Aprovació 16/10/2015 GENERAL LAB, S.A.U Dinamització de l'activitat econòmica i a la promoció de l'ocupació a Esplugues de Llobregat, especialment en matèria d'ocupació i formació GENERAL LAB, S.A.U Des de 2/11/2015 i fins a 31/12/2016 Cap En execució
Aprovació 16/10/2015 RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A. Dinamització de l'activitat econòmica i a la promoció de l'ocupació a Esplugues de Llobregat, especialment en matèria d'ocupació i formació RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A. Des de 2/11/2015 i fins a 31/12/2016 Cap En execució
Aprovació 16/10/2015 Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat Realització d'un Pla Estratègic turistic comarcal (Addenda) Pla estratègic turisme


Formalització      19 /10/2015 Grup de Teatre "Línia 68". Cessió d'ús d'espai a l'equipament municipal "Espai Jove Remolí" Grup de Teatre "Línia 68". Fins a 31/12/2016 Cap En execució
aprovació 23/10/2015 Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament) Realització de Programes de Formació i Inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. PTT Generalitat Fins 31/21/2015 Cap Conclòs

Formalització

26/10/2015

Escola Lola Anglada Desenvolupament del projecte "Suport educatiu per l'espai de menjador escolar", any 2015. Lola Anglada Fins 31/21/2015 Cap Conclòs
Formalització 26/10/2015 Escola Matilde Orduña Desenvolupament del projecte "Renovació dels jocs del pati", any 2015. Matilde Orduña Fins 31/12/2015 Cap Conclòs
Formalització 26/10/2015 Escola Folch i Torres Desenvolupament del projecte "Implementació de tecnologia emergent: ipads", any 2015 Folch i Torres Fins 31/12/2015 Cap Conclòs
Formalització 28/10/2015 Escola Prat de la Riba Desenvolupament projecte "Manteniment Centre" 2015 Prat de la Riba Fins 31/12/2015 Cap Conclòs
Formalització 28/10/2015 Escola Isidre Martí Desenvolupament projecte "Manteniment Centre" 2015 Isidre Martí Fins 31/12/2015 Cap Conclòs
Aprovació, 30/10/2015 Àrea Metropolitana de Barcelona Instal·lació Fotolinera, en l'àmbit del Pla de Sostenibilitat de l’AMB i del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’AMB. Fotolinera Fins a que estiguin satisfetes totes les obligacions econòmiques objecte del conveni. Cap Pendent inici actuacions execució.
Formalització 30/10/2015 ESCOLA GRAS SOLER. Desenvolupament del rojecte nou curriculum de Primaria Gras Soler Fins a 31/12/2015 Cap Conclòs
Formalització 30/10/2015 PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA. Disponibilitat espais de titularitat de la parròquia Parròquia Santa Magdalena Des de 05/2015 i fins a 10/2015 Cap Conclòs
Formalització 19/11/2015 Ajuntaments de Cornellà i Esplugues
CLSE Cornellà-2015 31/12/2015 Cap Conclòs
Formalització 23/11/2015 ASSOCIACIÓ ÈXIT MÈDIA Dinamització cultural del municipi. Acció: Realització del rodatge i producció del documental “Esplugas City: A l’Oest de Barcelona” Èxit Media Fins a 31/12/2015 Cap Conclòs
Aprovació 27/11/2015 Fundació Konecta Realització de pràctiques no laborals a l'Ajuntament de persones amb diversitat intel•lectual i de salut mental Únicament la realització de pràctiques Limitada a la duració de les pràctiques Cap Conclòs
Aprovació 20/11/2015 Institut Miquel Martí i Pol Formació pràctica de 4 alumnes Únicament la realització de pràctiques Limitada a la duració de les pràctiques Cap Conclòs
Formalització 19/11/2015 Ajuntament de Cornellà de Llobregat Suport a la creació, consolidació i creixement de microempreses, en el marc de la subvenció DIBA a projectes conjunts de centres Microempreses 2015 i 2016 Cap En execució
Formalització 1/12/2015 FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI Cessió Espai a l'equipament Espai Remolí per a la realització de curs de cuina Conveni de cessió d'us FCE (tallers de cuina) Des de l’1 de desembre de 2015 al 22 de febrer de 2016 Cap En execució
Aprovació 4/12/2015 Diputació de Barcelona Programa Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de transcició al treball (PTT) PTT DiBA Fins a 30 de setembre de 2016 cap Conclòs
Formalització 10/12/ 2015 Club de Rol i Estratègia Els Immortals Cessió d'ús d'espai a l'equipament municipal "Espai Jove Remolí" Cessió ús IMMORTALS Des de l’1 de gener de 2016 fins a 31 de desembre de 2018 Cap En execució
Formalització 10/12/ 2015 ASOCIACIÓN SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (SECOT) Promoure un servei d’acompanyament, orientació, així com facilitar eines i recursos a les persones autònomes, empresàries i emprenedores, de manera que els permeti millorar la seva situació professional. SECOT Exercici 2016 i potencial pròrroga per a l'exercici 2017 Cap En execució
Formalització 10/12/ 2015 Voluntariat en Assessoria Empresarial, (VAE) Promoure un servei d’acompanyament i assessorament i facilitar eines i recursos a les persones autònomes, empresàries i emprenedores, de manera que els permeti millorar la seva situació professional. VAE Exercici 2016 i potencial pròrroga per a l'exercici 2017 Cap En execució
Formalització 10/12/2015. Entitat DIAS (Desenvolupament, Inclusió i Acció Social) Cessió d'ús d'espai a l'equipament municipal "Espai Jove Remolí" DIAS Des d'1 de gener de 2016 fins a 31 de desembre de 2018 Cap En execució
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat