Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Projectes en exposició pública

Suspensió actes relacionats amb el règim de comunicació prèvia, així com l’atorgament de llicències urbanístiques destinades a les noves implantacions d’habitatges i/o apartaments de caracter turistic

Suspensió de tots els actes relacionats amb el règim de comunicació prèvia, així com de l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació, ampliació, canvi d’ús i instal•lació d’activitats destinades a les noves implantacions d’habitatges i/o apartaments de caràcter turístic

Llegir Més

Acord de col.laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, la Junta de Compensació del sector de Finestrelles i la entitat mercantil Finestrelles Shopping Centre, SL

Acord de col.laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, la Junta de Compensació del sector de Finestrelles i la entitat mercantil Finestrelles Shopping Centre, SL relatiu a les obres d'urbanització dels terrenys que rodegen la finca 102-1 del Projecte de Reparcel.lació del Pla Parcial Urbanístic afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA

Llegir Més

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat