Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Projectes en exposició pública

Aprovació inicial de la 3a Modificació del Pla Especial d'equipaments del sector de l'Av. Isidre Martí, Carrer Lluis Millet, C. Doctor Ramón Turró i Josep Rodoreda

Aprovació inicial de la 3a Modificació del Pla Especial d'equipaments del sector de l'Av. Isidre Martí, Carrer Lluis Millet, C. Doctor Ramón Turró i Josep Rodoreda

Llegir Més

Plec de condicions que regularan l'atorgament de llicències per a la utilització privativa del domini públic sobre determinades porcions o espais de l'edifici La Baronda, situat al carrer de la Riba, núm. 36

Plec de condicions que regularan l'atorgament de llicències per a la utilització privativa del domini públic sobre determinades porcions o espais de l'edifici La Baronda, situat al carrer de la Riba, núm. 36

Llegir Més

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible aprovat definitivament

Llegir Més

Aprovacion definitiva del Projecte de Reparcel.lació del PAU "Tres Molinos - PP Gall"

Aprovacion definitiva del Projecte de Reparcel.lació del PAU "Tres Molinos - PP Gall", delimitat per la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit discontinu, presentat per LIDL SUPERMERCADOS, SAU

Llegir Més

Acord de col.laboració relatiu a les obres d'urbanització dels terrenys que rodegen la finca 102-1

Acord de col.laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, la Junta de Compensació del sector de Finestrelles i la entitat mercantil Finestrelles Shopping Centre, SL, relatiu a les obres d'urbanització del terrenys que rodegen la finca 102-1 del projecte de reparcel.lació del Pla Parcial Urbanístic afectat pel soterrament de les línies elèctriques d'alta tensió de Fecsa

Llegir Més

Aprovació inicial del projecte d'urbanització del PAU "Tres Molinos - PP Gall"

Aprovació inicial del projecte d'urbanització del PAU "Tres Molinos - PP Gall", delimitat per la MP PGM a l'àmbit discontinu presentat el 24/03/2017

Llegir Més

Aprovació inicial del projecte tècnic de pista "Cruyff Court" a Esplugues de Llobregat

Aprovació inicial del projecte tècnic de pista "Cruyff Court" a Esplugues de Llobregat

Llegir Més

Aprovació inicial MP PGM per a l'ús d'aparcament al subsòl de determinades zones verdes

Aprovació inicial MP PGM per a l'ús d'aparcament al subsòl de determinades zones verdes

Llegir Més

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat