Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Què és el PEC i quins són els objectius

fòrumEl Projecte Educatiu de Ciutat és una eina participativa que fixará quines son les prioritats educatives del municipi. És un instrument de planificació estratègica i participatiu per fer possible i operatiu el concepte de ciutat educadora, que es fonamenta en un concepte d'educació ampli que, partint de la importància del sistema educatiu i de la família en el procés educatiu de les persones, incorpora la funció educadora de la ciutat i tots els elements que la conformen.

El PEC és una iniciativa que cerca el compromís ciutadà amb l'educació i que ajuda a definir el model de ciutat, els seus valors educatius, la concreció d'accions i l'establiment de les complicitats necessàries entre administracions i ciutadania.

El PEC busca estratègies perquè les administracions, els centres educatius, les famílies i les entitats educadores treballin conjuntament per millorar l'escolaritat d'infants i adolescents, l'accés equitatiu a l'ús educatiu del temps lliure, l'accés a una educació permanent per a tothom i l'aprenenentatge i exercici dels valors democràtics a la ciutat.

L'objectiu és aconseguir que tot el municipi esdevingui un espai educatiu. Una ciutat on l'escola no està sola educant, on es construeix una xarxa educativa local i on l'educació dels infants, joves i adolescents és una responsabilitat compartida.

MAPA DE VISIONS DEL PECEIXOS ESTRATÈGICS
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat