Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Inventari Quotes, alíquotes i accions_CSV

Inventari Transparencia Quotes_alíquotes_accions.csv — text/comma-separated-values, 717 bytes

Continguts del fitxer

;INVENTARI: B�ns patrimonials, Quotes, al�quotes, t�tols representatius del capital d'empreses;Nota: Data actualitzaci� 31-12-2016**;;
;;;;
FITXA;;Descripci�; Valoraci� ;
106.3. ;B�ns Patrimonials;;;
106.3.5.;Quotes, al�quotes, t�tols representatius del capital d'empreses ;;;
;;Quota de participaci� en el capital social; Valor nominal** ;
106.3.5.1.;Accions Societat Municipal Mixta de Prom,oci� i Gesti� de Serveis d'Esplugues S,A.;51% de 901.518,16 ; 459.774,26   ;
;;;;
;;;;
;TOTAL;; 459.774,26   ;
;** Nota: La valoraci� es realitza sobre el criteri de valor nominal de les accions i at�s que la societat municipal no cotitza en borsa, a priori, el valor nominal es mant� inalterable.;;;
;;;;
;;;;
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat