Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Inventari obligacions_CSV

Inventari Transparencia Obligacions.csv — text/comma-separated-values, 4 kB (4194 bytes)

Continguts del fitxer

;INVENTARI: Obligacions ;Nota: Data d'actualitzaci� 31-12-2016;;
;;;;
FITXA;;Descripci� ; Import ;
106.5. ;Obligacions de l'Ajuntament;;;
;;;;
106.5.1. ;Empr�stits i deute local;;;
;;AJUT CAIXA DIPUTACI� 2016; 175.000,00 � ;
;;AJUT CAIXA DIPUTACI� 2015; 157.500,00 � ;
;;AJUT CAIXA DIPUTACI� BARCELONA 2014; 140.000,00 � ;
;;AJUT CAIXA DIPUTACI� BARCELONA FORMALITZAT 2013; 122.500,00 � ;
;;AJUT CAIXA DIPUTACI� DE BARCELONA FORMALITZAT EN DATA 1 JULIOL 2010; 60.000,00 � ;
;;AJUT CAIXA DIPUTACI� DE BARCELONA FORMALITZAT EN DATA 10 NOVEMBRE 2008; 45.000,00 � ;
;;AJUT CAIXA DIPUTACI� DE BARCELONA FORMALITZAT EN DATA 13 SETEMBRE 2009; 30.000,00 � ;
;;AJUT CAIXA DIPUTACI� DE BARCELONA FORMALITZAT EN DATA 2 DE JUNY DE 2009; 45.000,00 � ;
;Subtotal ;;; 775.000,00 � 
106.5.2. ;Prestecs per un termini superior a 1 any;;;
;;BANC DE SABADELL, S.A. 2016; 2.383.698,89 � ;
;;BANC SABADELL , S.A. 2015; 1.308.769,32 � ;
;;BANC SABADELL,S.A. 2014; 1.093.071,45 � ;
;;BANC DE SABADELL, S.A. (Programa Cr�dit Local Diputaci� de Barcelona 2013); 973.313,94 � ;
;;BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.; 81.818,18 � ;
;;BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.; 764.400,00 � ;
;;BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 2002 - N�MERO 6035-02075518; 1.377.317,38 � ;
;;BANKIA (pr�stec n�mero 1190423074); 1.135.506,29 � ;
;;BANKIA 2008 (n�mero pr�stec 11.411.090/71); 315.188,35 � ;
;;BANKIA, S.A. 2005 (n�mero de pr�stec 9.254.368/40; 121.949,25 � ;
;;CATALUNYA BANC - Pr�stec n�mero 20130077.9615816111 formalitzat en data 18 desembre 2006; 254.948,19 � ;
;;CATALUNYA BANC 2005 (20130077.9615811531); 124.029,60 � ;
;;CATALUNYA BANC 2007 (n�mero pr�stec 20130077.9615819029); 374.446,23 � ;
;;CATALUNYA BANC 2010 (n�mero 20130077.48.9615825180); 495.724,41 � ;
;;CATALUNYA BANK 2008 (n�mero 20130077.41.9615821431; 310.119,84 � ;
;;DEXIA SABADELL, S.A.; 1.077.272,72 � ;
;;PR�STEC 2009 BANKIA, S.A. (n�mero 1166616890); 1.236.728,22 � ;
;;PR�STEC 2009 CATALUNYA BANC, S.A. (n�mero 20130077.47.9615824024); 422.583,72 � ;
;;PR�STEC BANCO ESPA�OL DE CR�DITO, S.A. n�mero 0049 4927 103 0652805; 980.769,30 � ;
;;PR�STEC DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. ref. 36153794; 418.181,76 � ;
;;PRESTEC FORMALITZAT AMB CAJA MAR ( N�MERO 3058/0527/91/1649214463; 3.343.336,25 � ;
;Subtotal ;;; 18.593.173,29 � 
106.5.3.;Despeses plurianuals reconegudes pel ple;;;
;;Compliment de mutu acord en mat�ria d'expropiaci� for�osa, finca situada al carrer de La Riba, 10. (Anual�litats 2017 a 2022); 299.250,00 � ;
;Subtotal ;;; 299.250,00 � 
106.5.4.;Obligacions de car�cter personal de la Corporaci�;;;
106.5.4.a);Lloguers ;;;
;;LLOGUERS SOLARS;26.620,00;
;;LLOGUER EDIFICIS;70.097,50;
;;LLOGUERS APARCAMENTS;3.027,38;
;;LLOGUER 25 IMPRESSORES;38.041,15;
;;LLOGUER VEHICLES URBANS;7.827,86;
;;ARRENDAMENT MAQUINARIA I INSTAL. VIES PUBLIQUES;2.506,16;
;;ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT;1.241,78;
;;ARRENDAMENT MAQUINARIA I INSTAL. ED.MUNICIPALS;1.222,75;
;;ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL. ED.CULTURAL;5.843,73;
;Subtotal;;; 156.428,31 � 
;;;;
;TOTAL ;;; 19.823.851,60 � 
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat