Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Inventari Béns Immobles patrimonials_CSV

Inventari Transparencia Bens Immobles patrimonials.csv — text/comma-separated-values, 8 kB (8510 bytes)

Continguts del fitxer

;;INVENTARI. B�NS PATRIMONIALS, IMMOBLES            ;Nota: Valoraci� estimada a 31-12-2016;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;FITXA;;Ubicaci�; Situaci� jur�dica ; Valor estimat ;;;;;;;
;106.3;B�ns patrimonials;;;;;;;;;;
;106.3.1;Immobles;;;;;;;;;;
426;106.3.1.1;Finca destinada a equipament comunitari;Carrer Via Augusta, 66-70; Cessi� d'�s, Serveis Salut Mental Sant Joan de D�u, per a la construcci� d'un equipament sanitari-assistencial. ;1.620.792,91 �;;;;;;;
427;106.3.1.2;Finca destinada a equipament comunitari;Avinguda de la Miranda, 19; �s adscrit a la Fundaci� Asproseat Proa Esplugues, de la que forma part l'Ajuntament, per a la realitzaci� de les activitats de Centre Especial d'Ocupaci� i Centre Ter�pies Ocupacionals, persones amb discapacitats ps�quiques. ;630.267,10 �;;;;;;;
428;106.3.1.3;Ca l'Estudiant;Pl. Constituci�, 1-2; Sobre la finca existeix un dret d'usdefru�t, en compliment de la condicions establerta per la seva cessi� gratu�ta a l'Ajuntament d'Esplugues. ;377.204,59 �;;;;;;;
429;106.3.1.4;Finca destinada a equipament comunitari;Carrer Raval de Sant Mateu, 48; Cessi� d'�s, Fundaci� F�lix Llobet, per a la construcci� d'un equipament residencial assistit per a gent gran. ;1.027.500,00 �;;;;;;;
430;106.3.1.5;Finca destinada a equipament comunitari;Carrer Sometents, 46-54; Cessi� d'�s, Fundaci� Finestrelles, per a la construcci� d'un equipament destinat a Centre de Ter�pis Ocupacionals i Resid�ncia de persones amb discapacitats ps�quiques ;1.549.329,22 �;;;;;;;
431;106.3.1.6;Resid�ncia infantil Ferrer i Gu�rdia;Carrer Doctor Ramon Turr�, 28-30; Cessi� d'�s, Generalitat de Catalunya, per a la gesti� d'un equipament destinat a resid�ncia i atenci� a infants. ;644.037,16 �;;;;;;;
432;106.3.1.7;Segon pis de l'Edifici Mol�;Rambla Verge de la Merc�, 1; Porci� de l'immoble llogat a Serveis Serveis Salut Mental de Sant Joan de D�u. �s Hospital de dia. ;615.000,00 �;;;;;;;
433;106.3.1.8;Segon pis Edifici Cad�;Rambla Verge de la Merc�, 57; Porci� de l'immoble llogat a Serveis Serveis Salut Mental de Sant Joan de D�u. Centre de dia. ;930.000,00 �;;;;;;;
434;106.3.1.9;Immoble Pl. Santa Magdalena, 8;Pla�a Santa Magdalena, 8; Cessi� d'�s a entitat sense �nim de lucre, activitats culturals de car�cter local ;81.854,25 �;;;;;;;
435;106.3.1.10;Immoble Pl. Santa Magdalena, 9;Pla�a Santa Magdalena, 9; Cessi� d'�s a entitat sense �nim de lucre, activitats culturals de car�cter local ;153.461,46 �;;;;;;;
436;106.3.1.11;Immoble Pl. Santa Magdalena, 16;Pla�a Santa Magdalena, 16; Finca vinculada a sector urban�stic pendent de desenvolupament. ;98.295,51 �;;;;;;;
437;106.3.1.12;Immoble Pl. Santa Magdalena, 21;Pla�a Santa Magdalena, 21; Finca vinculada a sector urban�stic pendent de desenvolupament. ;110.061,24 �;;;;;;;
438;106.3.1.13;Local a carrer Laure� Mir�, 207;Carrer Laure� Mir�, 207 Baixos 2ona; Cessi� �s a favor entitat sense �nim de lucre ;330.840,86 �;;;;;;;
439;106.3.1.14;Habitatge a carrer Cedres, 29;Carrer Cedres, 29 Esc 1 1er 2ona; Habitatge amb protecci� oficial destinat a l'�s habitacional previst. ; 36.016,07 � ;;;;;;;
440;106.3.1.15;Habitatge a carrer Cedres, 29;Carrer Cedres, 29 Esc 1 3er 2ona; Habitatge amb protecci� oficial destinat a l'�s habitacional previst. ; 39.373,17 � ;;;;;;;
441;106.3.1.16;Habitatge a carrer Cedres, 31;Carrer Cedres, 31 Esc 2 1er 2ona; Habitatge amb protecci� oficial destinat a l'�s habitacional previst. ; 36.016,07 � ;;;;;;;
442;106.3.1.17;Habitatge a carrer Cedres, 31;Carrer Cedres, 31 Esc 2 5� 2ona; Habitatge amb protecci� oficial destinat a l'�s habitacional previst. ; 36.016,07 � ;;;;;;;
443;106.3.1.18;Habitatge a carrer Cedres, 33;Carrer Cedres, 33 Esc 3 2on 2ona; Habitatge amb protecci� oficial destinat a l'�s habitacional previst. ; 36.016,07 � ;;;;;;;
444;106.3.1.19;Habitatge a carrer Cedres, 33;Carrer Cedres, 33 Esc 3 3er 2ona; Habitatge amb protecci� oficial destinat a l'�s habitacional previst. ; 36.016,07 � ;;;;;;;
445;106.3.1.20;Habitatge a carrer Cedres, 33;Carrer Cedres, 33 Esc 3 4rt 2ona; Habitatge amb protecci� oficial destinat a l'�s habitacional previst. ; 36.016,07 � ;;;;;;;
446;106.3.1.21;Habitatge a carrer Cedres, 35;Carrer Cedres, 35 Esc 4 1er 2ona; Habitatge amb protecci� oficial destinat a l'�s habitacional previst. ; 42.978,60 � ;;;;;;;
447;106.3.1.22;Pla�a d'aparcament al carrer Cedres, 29;"Carrer Cedres, 29 Esc 1 sot -2 ; n�139"; Pla�a destinada a venda. Licitaci� efectuada i deserta ;30.000,00 �;;;;;;;
448;106.3.1.23;Pla�a d'aparcament al carrer Cedres, 29;"Carrer Cedres, 29 Esc 1 sot -2 ; n�142"; Pla�a destinada a venda. Licitaci� efectuada i deserta ;20.000,00 �;;;;;;;
449;106.3.1.24;Local a carrer Verge de la Merc�, 65;Carrer Verge de la Merc�, 65 Esc A Baixos 1a; Local sense �s assignat, provisionalment es detina a usos log�stics. ;522.281,29 �;;;;;;;
450;106.3.1.25;Finca equipament esportiu La Mallola;Carrer Rafael Casanova, 7-25; Sobre la finca existeix un dret de superf�cie que t� per objecte la construcci� i gesti� d'un equipament poliesportiu. ;1.308.373,50 �;;;;;;;
451;106.3.1.26;Finca equipament comunitari;Carrer August Font i Carreras, 13; Sobre la finca existeix un dret de superf�cie que t� per objecte la construcci� i gesti� d'un equipament resid�ncial geri�tric. ;962.079,40 �;;;;;;;
452;106.3.1.27;Finca carrer Josep Argem� ;Carrer Josep Argem�, 13-21; Sobre la finca existeix un dret d'�s, referit al subs�l de la mateixa, actualment destinat a aparcament de vehicles. ;444.000,00 �;;;;;;;
453;106.3.1.28;Finca situada en la cru�lla dels carrers Rovellats i M. Juan Corrales;Carrer Mestre Joan Corrales, 68-70 ; Sobre la finca existeix un dret de superf�cie, referit al subs�l de la mateixa, per a la construcci� i gesti� d'un estacionament de veh�cles. ;269.064,92 �;;;;;;;
454;106.3.1.29;Finca d'�s hoteler ;Carrer de Santa Rosa, 33; Sobre la finca existeix un dret de superf�cie que t� per objecte la construcci� i gesti� d'un hotel. ;1.051.839,56 �;;;;;;;
455;106.3.1.30;63,48% Terreny destinat a habitatges;Carrer de Sant Mateu, 10; Terrenys incorporats a sector de planejament en execuci�. ;7.306.806,14 �;;;;;;;
456;106.3.1.31;Local a carrer Mol�, 39-45;Carrer Mol�, 39-45 Baixos 1era; Espai que en l'actualitat s'utilitza com espai d'acc�s a l'interior d'illa no edificat, a nivell de planta baixa. ;122.779,56 �;;;;;;;
457;106.3.1.32;Local a avda. Ciutat d'Hospitalet, 77;Avinguda Ciutat d'Hospitalet, 77 Baixos D;;147.413,69 �;;;;;;;
458;106.3.1.33;Local a Passeig Pablo Ruiz Picaso, 7;Passeig Pablo Ruiz Picaso, 7 Baixos 1a; Cessi� d'�s a favor de Generalitat de Catalunya, per a la realitzaci� d'usos propis de Benestar social. ;230.015,43 �;;;;;;;
459;106.3.1.34;Local a Passeig Pablo Ruiz Picaso, 5;Passeig Pablo Ruiz Picaso, 5 Baixos 1a; Cessi� d'�s a favor de Generalitat de Catalunya, per a la realitzaci� d'usos propis de Benestar social. ;238.430,63 �;;;;;;;
460;106.3.1.35;Local a Passeig Pablo Ruiz Picaso, 3;Passeig Pablo Ruiz Picaso, 3 Baixos 1a; Cessi� d'�s a favor de Generalitat de Catalunya, per a la realitzaci� d'usos propis de Benestar social. ;227.394,10 �;;;;;;;
461;106.3.1.36;Local a carrer Sant Antoni M� Claret, 32;Carrer Sant Antoni M� Claret, 32 Baixos 2ona; Local cedit en �s a entitat sense �nim de lucre per a usos de lleure d'infants i jovent ;88.808,50 �;;;;;;;
462;106.3.1.37;Aparcament soterrat carrer Sant Jordi (Places de la 179 a la 286);Carrer Sant Jordi, 14; Places d'aparcament destinades a la venda. ;386.000,00 �;;;;;;;
463;106.3.1.38;Local a carrer Montserrat;Carrer Montserrat, 64; �s cedit a entitat sense �nim de lucre per ala utilitzaci� com a seu social. ;22.258,92 �;;;;;;;
464;106.3.1.39;Local a carrer Pubilla Casas, 10-12;Carrer Pubilla Casas, 10-12 LC 1; Local destinat a la venda. ;24.131,52 �;;;;;;;
465;106.3.1.40;Habitatge a carrer Pubilla Casas, 10-12;Carrer Pubilla Casas, 10-12 Baixos 1a; Habitatge de promoci� municipal destinat a l'�s habitacional previst. ; 125.471,44 � ;;;;;;;
466;106.3.1.41;Habitatge a pla�a Oleguer Junyent;Pla�a d'Oleguer Junyent, 12 baixos 2ona; Habitatge amb protecci� oficial destinat a l'�s habitacional previst. ; 149.000,00 � ;;;;;;;
;106.3.1.41;22,87% Terreny destinat a usos d'oficina i terciaris (finca de resultat 101-2);Avingura Jacint Esteve Fontanet/Ahrensburg/Juan de la Cierva i Casal Sant Jordi; Terrenys incorporats a sector de planejament en execuci�. ; 5.477.719,09 � ;;;;;;;
;;TOTAL;;; 27.620.960,18 � ;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat